VR 18 45 Fractie BvR - Gezondheidsklachten door het onderhoudsbeleid van groenvoorzieningen

Vragen over gezondheidsklachten door het onderhoudsbeleid van groenvoorzieningen

In de zomermaanden hebben tussen de 10 en 20% van de Nederlandse bevolking last van de gevolgen van hooikoorts. Hooikoorts is een ontstekingreactie in neus- en oogslijmvliezen als gevolg van de verspreiding van pollen. De klachten doen zich vooral voor in de maanden tussen april en augustus.

Beter voor Rijswijk heeft vernomen dat in Rijswijk gezondheidsklachten afkomstig zijn van de Artemisia Vulgaris, oftewel in goed Nederlands "de Bijvoet". Tegen hooikoorts is helaas niet veel te doen, maar een goed onderhoudsbeleid van het groen draagt bij aan een vermindering van de symptomen.

Veel Rijswijkers ergeren zich groen en geel over het kennelijke beleid van dit College om Rijswijk te transformeren in een wildgroei van vegetatie. Iedereen kan dagelijks de gevolgen zien zoals de ongelimiteerde wildgroei van de onder andere de Bijvoet.

Beter voor Rijswijk is een geval ter ore gekomen waarin een inwoner van Endezant haar beklag heeft gedaan, vanwege ernstige hooiklachten, veroorzaakt door het achterstallig onderhoud waardoor de Bijvoet zich schandalig heeft kunnen vermenigvuldigen/ Klaagster kan geen gebruik meer maken van haar terras, omdat de pollen, afkomstig van deze planten  tot ernstige klachten hebben geleid.

Deskundigen ontraden om wasgoed buiten te hangen. 

Per mail heeft klaagster aan de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om een eind te maken aan deze overlast, maar er werd alleen een ontvangstbevestiging gezonden, geen antwoord. 


Beter voor Rijswijk heeft de volgende vragen:

 1. Kan het College "met droge ogen" uitleggen, dat inwoners de gevolgen dit beleid, van het niet onderhouden van het groen, maar moeten accepteren en met hun ontsteking van de neus en oogslijmvliezen maar moeten leven? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het College bereid, de ingediende klacht zo snel mogelijk bevredigend af te handelen? Men heeft alleen een ontvangstbevestiging gekregen, terwijl wellicht de beantwoording over de pollenplaag heen wordt getilt. Zo nee, waarom niet?
 3. Is het College bereid, het onderhoud van het groen weer ter hand te nemen, zodat Rijswijkers in een aanzienlijk mindere mate geconfronteerd worden met de overlast van pollen tijdens de zomermaanden? Zo nee, waarom niet?
 4. Beter voor Rijswijk beseft dat de overlast van de Bijvoet op meer locaties kunnen voordoen, en klachten opleveren bij inwoners die gevoelig zijn voor hooikoorts en dit (nog) niet beseffen? Bent u bereid deze planten te verwijderen zodat de overlast wordt verminderd en zich in de toekomst niet verder verspreiden? Zo nee, waarom niet?

In een aparte mail wordt een foto gevoegd van de Bijvoet die verantwoordelijk is voor de verspreiding van pollen

Met belangstelling ziet Beter voor Rijswijk de beantwoording van deze vragen tegemoet.


Larissa Bentvelzen

fractievoorzitter Beter voor Rijswijk
 

Marcel Keizer

raadslid Beter voor Rijswijk

VR 18 45 VR BvR - Overlastgevende struiken

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Kan het College "met droge ogen" uitleggen, dat inwoners de gevolgen dit beleid, van het niet onderhouden van het groen, maar moeten accepteren en met hun ontsteking van de neus en oogslijmvliezen maar moeten leven? Zo nee, waarom niet?
  Er is geen direct verband tussen het gemeentelijk beleid en het voorkomen van stuifmeel in de lucht. Stuifmeel is een natuurlijk verschijnsel.
 2. Is het College bereid, de ingediende klacht zo snel mogelijk bevredigend af te handelen? Men heeft alleen een ontvangstbevestiging gekregen, terwijl wellicht de beantwoording over de pollenplaag heen wordt getilt. Zo nee, waarom niet?
  Ja. In het kader van regulier beheer wordt de plek binnenkort gemaaid.
 3. Is het College bereid, het onderhoud van het groen weer ter hand te nemen, zodat Rijswijkers in een aanzienlijk mindere mate geconfronteerd worden met de overlast van pollen tijdens de zomermaanden? Zo nee, waarom niet?
  Nee, zie beantwoording van vraag 1.
 4. Beter voor Rijswijk beseft dat de overlast van de Bijvoet op meer locaties kunnen voordoen, en klachten opleveren bij inwoners die gevoelig zijn voor hooikoorts en dit (nog) niet beseffen? Bent u bereid deze planten te verwijderen zodat de overlast wordt verminderd en zich in de toekomst niet verder verspreiden? Zo nee, waarom niet?
  Nee, zie beantwoording van vraag 1.
   

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

Beter voor Rijswijk