VR 18 43 Fractie BvR - Vragen over barbecueverbod Wilhelminapark

Onderwerp: Artikel 44 vragen inzake Barbecueverbod Wilhelminapark

Recent heeft het college van B&W vanwege de aanhoudende droogte een barbecueverbod
afgekondigd in het Wilhelminapark. Ondanks dit verbod blijkt uit meerdere foto’s dat de afgelopen
dagen door meerdere groepen dit verbod is genegeerd. Daarnaast is in de landelijke media een
beeldvorming ontstaan dat vooral Turken uit het park moeten worden verdreven.


Om die reden stelt raadslid Ed Braam, namens de fractie van Beter voor Rijswijk, de volgende artikel 44
vragen aan het College;

 1. Is het College met Beter voor Rijswijk van mening dat het beter is om een permanent verbod in de APV op te nemen? Zo nee, waarom niet?

  Op de borden wordt verwezen naar artikel 5.51 van de APV
   
 2. Is het college het met de fractie eens dat de juiste verwijzing moet zijn artikel 5.34? Zo nee, wat
  is dan het correcte artikel?

  Verder blijkt sinds 2007 niets veranderd te zijn aan de inhoud van de borden. Het Nederlands is niet correct. Beter voor Rijswijk zet grote vraagtekens bij het opnemen van de Turkse taal op de borden.
   
 3. Bent u het met de fractie eens dat de tekst moet worden gecorrigeerd? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u het met de fractie eens dat door het opnemen van een tekst in het Turks deze groep bbq’ers specifiek wordt weggezet? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met Beter voor Rijswijk eens dat op de borden buitenlandse teksten overbodig zijn? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het juiste dat het verbodsbord wijst op een rookverbod in plaats van een barbecueverbod?

  Om misverstanden te voorkomen lijkt het de fractie van Beter voor Rijswijk raadzaam om op de kortst mogelijke termijn de borden te vervangen door correcte exemplaren. Daarbij is het aan te bevelen om de volgende borden te gebruiken, zodat alle logische vormen van open vuur in beeld komen:

 1. Sluit u zich bij de conclusies van Beter voor Rijswijk aan? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u bereid op korte termijn correcte en begrijpelijke borden te plaatsen en op de matrixborden bij de entree van Rijswijk extra melding te maken van het verbod?. Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u bereid om dagelijks handhavend op te treden basis van het juiste APV artikel? Zo nee, waarom niet?

 

Ed Braam (Beter voor Rijswijk)

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het College met Beter voor Rijswijk van mening dat het beter is om een permanent verbod in de APV op te nemen? Zo nee, waarom niet?
  Nee. Het Wilhelminapark heeft een recreatieve functie en is de enige locatie waar barbecueën in de openbare ruimte is toegestaan. Daartoe zijn ook speciale voorzieningen aangebracht.
   
 2. Is het college het met de fractie eens dat de juiste verwijzing moet zijn artikel 5.34? Zo nee, wat is dan het correcte artikel?
  De correcte verwijzing voor het barbecue-verbod betreft artikel 5.34a van de APV.
   
 3. Bent u het met de fractie eens dat de tekst moet worden gecorrigeerd? Zo nee, waarom niet?
  Ja, de uitingen van de gemeente dienen in correct Nederlands plaats te vinden.
   
 4. Bent u het met de fractie eens dat door het opnemen van een tekst in het Turks deze groep bbq’ers specifiek wordt weggezet? Zo nee, waarom niet?
  Vanwege de droogte hebben wij gemeend het verbod per direct in te moeten stellen en ook gelijktijdig nieuwe borden besteld. In verband met het brandgevaar hebben we niet willen wachten op de levering van de nieuwe borden. Daarom hebben we gedurende enkele dagen  oude borden gebruikt.   
   
 5. Bent u het met Beter voor Rijswijk eens dat op de borden buitenlandse teksten overbodig zijn? Zo nee, waarom niet?
  Ja. De borden zijn daarop ook aangepast.
   
 6. Is het juiste dat het verbodsbord wijst op een rookverbod in plaats van een barbecueverbod?
  De borden die er nu staan hebben de symbolen ‘verboden voor BBQ en vuur’ en zien dus toe op zowel artikel 5.34 van de APV als op artikel 5.34a van de APV.
   
 7. Sluit u zich bij de conclusies van Beter voor Rijswijk aan? Zo nee, waarom niet?
  Zie 6.
   
 8. Bent u bereid op korte termijn correcte en begrijpelijke borden te plaatsen en op de matrixborden bij de entree van Rijswijk extra melding te maken van het verbod?. Zo nee, waarom niet?
  Ja; deze borden staan er nu ook. De matrixborden bij de ingang van de stad lenen zich niet voor dergelijke mededelingen. Op 26 juli zijn al wel mobiele matrixborden geplaatst bij het Wilhelminapark.
   
 9. Bent u bereid om dagelijks handhavend op te treden basis van het juiste APV artikel? Zo nee, waarom niet?
  Ja

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

Beter voor Rijswijk