VR 18 35 Fractie VVD - Vragen over uitval straatverlichting en het ontbreken van hekwerk Rijswijk-Buiten

Rijswijk, 30 mei 2018

Na het uitblijven van de straatverlichting elders in Rijswijk, ondervind men in Rijswijk-Buiten al enige tijd hinder van het uitvallen van de straatverlichting met diefstal en onveilige situaties, versterkt  door het ontbreken van hekwerk zoals elders in de wijk tussen de straat en de sloten, tot gevolg. Het ontbreken van hekwerk in een nieuwbouwwijk met veel  (kleine) kinderen  en in de buurt van Kindcentrum Buitenrijck kan ook overdag al tot onveilige situaties leiden.

De VVD fractie stelt daarom de volgende art. 44 vragen, met het verzoek om spoedige beantwoording:

 1. Zijn deze problemen bekend bij het college?
 2. Wat is de reden van het uitvallen van de straatverlichting?
 3. Komt er nog hekwerk langs de sloten, zo ja, op welke termijn?
 4. Wat gaat het college op korte termijn doen om de veiligheid in de donkere straten van Rijswijk-Buiten te waarborgen?

Caroline de Mooij

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Zijn deze problemen bekend bij het college?
  Het is het college bekend dat, door toedoen van werkzaamheden uitgevoerd door derden, er kabels beschadigd zijn met storingen als gevolg. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren twee gevallen van woninginbraak in RijswijkBuiten bekend en daarnaast ook enkele auto inbraken.
   
 2. Wat is de reden van het uitvallen van de straatverlichting?
  In RijswijkBuiten is het uitvallen van de straatverlichting het gevolg van graafschades aan grondkabels veroorzaakt door derden (diverse aannemers). Vaak worden de schades niet gemeld door de veroorzaker. Inmiddels zijn de storingen in de wijk verholpen.
   
 3. Komt er nog hekwerk langs de sloten, zo ja, op welke termijn?
  Hekwerken zijn niet opgenomen in het door het college op 4 december 2012 vastgestelde basis inrichtingsplan.
   
 4. Wat gaat het college op korte termijn doen om de veiligheid in de donkere straten van RijswijkBuiten te waarborgen?
  Inmiddels zijn de storingen verholpen. Derden wordt nadrukkelijk verzocht schades te melden.


Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

VVD