VR 18 33 Fractie RB - Verkeersveiligheid in het geding door slecht onderhoud groenvoorziening

Geacht College,

De afgelopen weken  zijn er in Rijswijk gevaarlijke situaties ontstaan door belemmering van het zicht door gemeentelijke aangelegde heggen/ struiken/ slecht onderhoud.
Op 20 mei 2018  heeft RijswijksBelang hiervoor aandacht gevraagd. Aangezien de klachten ( wat bekend is bij u) niet altijd behandeld worden door IT problemen bij de gemeente, heeft RijswijksBelang een oproep gedaan aan Rijswijkers om gevaarlijke situaties ook te melden bij de partij.

Binnen enkele dagen kwamen diverse meldingen binnen: ( bijlage foto’s)

Handelskade:   De reddingsboei is verdwenen  uit het zicht door onkruid.

Pr. Marijkesingel: Op de hoek geen zicht op verkeer.

Oversteken tussen de Generaal spoorlaan en Sir Winston Churchilllaan.

Op de Huis te Landelaan/ Karel Doormanlaan: Als automobilist kan je  haast niet meer zien of er auto’s aankomen.

Buziaulaan/ Steenvoordelaan: Onoverzichtelijk fietspad achter deze struik

Van Vredenburchweg : Hoge begroeiing

Rotonde Schaapweg/ pr Marijkesingel: Slecht zicht op fietsers

In het kader van Artikel 44 stellen wij u de volgende vragen:

 1. 1: Bent het u het met ons eens dat als zelfs de veiligheid in het geding komt, er drastisch gekeken moet gaan worden naar het Onderhoudsplan van de groenvoorziening in Rijswijk?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat als er signalen komen uit de samenleving van gevaarlijke situaties door niet of  slecht onderhoud van gemeentelijke heggen en of perken,   hier adequaat op geregeerd  moet worden?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u bereid de gradaties van het groenonderhoud met spoed te gaan herzien en deze te verhogen daar waar nodig is?
  Zo nee, waarom niet ?
 4. Bent u op de hoogte dat er om 24 mei 2018  rond 18.00 een ongeluk heeft plaatsgevonden op de Steenvoordelaan?
 5. (1) Kunt  u opvragen bij de politie wat de oorzaak van het ongeluk was waar een automobilist en een scooter bij betrokken  waren en ons daar uitsluitsel over geven?

vr_18_33_foto_01.jpg

vr_18_33_foto_02.jpg

vr_18_33_foto_03.jpg

vr_18_33_foto_04.jpg

vr_18_33_foto_05.jpg
 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 

 1. Bent het u het met ons eens dat als zelfs de veiligheid in het geding komt, er drastisch gekeken moet gaan worden naar het Onderhoudsplan van de groenvoorziening in Rijswijk?
  Ja, in het beheerplan is de (verkeers)veiligheid uitgangspunt. De veiligheid is in het beheerplan gewaarborgd. Mocht de veiligheid toch in het geding zijn, dan passen we het beheer(plan) direct aan.
   
 2. Bent u het met ons eens dat als er signalen komen uit de samenleving van gevaarlijke situaties door niet of  slecht onderhoud van gemeentelijke heggen en of perken, hier adequaat op geregeerd  moet worden?
  Ja, elk signaal hierover wordt door ons serieus genomen.
   
 3. Bent u bereid de gradaties van het groenonderhoud met spoed te gaan herzien en deze te verhogen daar waar nodig is?
  Nee, wij zien geen aanleiding om het groenonderhoud aan te passen.
   
 4. Bent u op de hoogte dat er om 24 mei 2018  rond 18.00 een ongeluk heeft plaatsgevonden op de Steenvoordelaan?
  Ja.
   
 5. Kunt  u opvragen bij de politie wat de oorzaak van het ongeluk was waar een automobilist en een scooter bij betrokken  waren en ons daar uitsluitsel over geven?
  Ja, volgens de politie zag de automobilist de brommer over het hoofd. Uit terugkoppeling door de politie is geen verband gebleken tussen dit ongeval en de overzichtssituatie / onderhoud van het groen.

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang