VR 18 20 Fracties VVD en D66 - Vragen over uitval van straatverlichting

Artikel 42 Vragen van de fracties VVD en D66 over uitval van straatverlichting

Goede straatverlichting is een basisvoorziening waar de gemeente voor moet zorgen. Al meer dan een jaar kampen verschillende straten in Rijswijk echter met uitval van de straatverlichting. Hierover zijn al eerder vragen gesteld vanuit de raad aan het College. In eerste instantie is beantwoord dat eind september 2017 alle schakelkasten zouden zijn aangesloten. Inmiddels is men ruimschoots uit die planning gelopen.

De fracties van VVD en D66 stellen daarom de volgende art 42 vragen, met het verzoek om zeer spoedige beantwoording (binnen enkele dagen):

- wat is de huidige planning?

- wilt u deze planning helder communiceren naar belanghebbenden en de raad?

- kunt u in gevallen waarbij straten het meerdere dagen zonder straatverlichting moeten doen gepaste noodvoorzieningen aanbrengen?

 

Coen Sleddering (VVD)

Constantijn Dolmans (D66)

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Vanaf april 2018 gaan we door met het vervangen van de resterende schakelkasten. Van de in totaal 120 kasten moeten er nog 26 worden aangesloten. We verwachten dat dit een half jaar gaat duren.
     
  2. Ja. Na vaststelling zal het college een raadsinformatiebrief aan de raad doen toekomen. Inwoners en ondernemers zullen via de website en een persbericht worden geïnformeerd. Bovendien krijgen de bewoners van gebieden waar de kasten worden vervangen van tevoren een brief met informatie over de werkzaamheden.
     
  3. In onze raadsinformatiebrief (IB 17/036) hebben wij opgenomen, waarom wij een noodvoorziening geen adequate oplossing vinden. Dit heeft voornamelijk te maken met lichtinval, jaargetijde en de kosten die samenhangen met het realiseren van een noodvoorziening. Daarnaast willen we storingen zo snel mogelijk verhelpen.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

VVD