VR 18 14 Fractie BvR - Vragen over rattenbestrijding in Rijswijk

Rijswijk, 9 maart 2018

Op Endezant en directe omgeving worden regelmatig ratten gesignaleerd. De aanwezigheid van ratten is schadelijk voor de volksgezondheid omdat deze verantwoordelijk kunnen zijn voor de verspreiding van de ziekte van Weil. Ziektes die vooral ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken bij dieren en kinderen. Vorig jaar zijn de speelvoorzieningen voor de jongste kinderen vervangen in het Park Endezant, daar horen geen ratten te verblijven. 

Beelden die gemaakt zijn door een van de bewoners van Endezant zijn te zien bij Rijswijk TV.

https://www.facebook.com/FeelGoodRijswijk/videos/1845293812170709/

Bewoners van Endezant hebben regelmatig meldingen van rattenoverlast  gedaan bij de gemeente.

Vragen:

 1. Is het College met de fractie van Beter voor Rijswijk eens dat bestrijding van ongedierte in de omgeving een hoge prioriteit heeft?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Hoeveel meldingen over rattenoverlast  van de bewoners van Endezant en andere  wijken heeft u     het afgelopen jaar ontvangen?
 4. Wat heeft u met deze klachten gedaan?
 5. Bent u bereid om, op zeer korte termijn, de rattenbestrijding op effectieve wijze aan te pakken?
 6. Zo nee, waarom niet.
 7. Bent u bereid meer voorlichting te geven aan de inwoners van Rijswijk om rattenoverlast te voorkomen?
 8. Zo nee, waarom niet?

 

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Larissa Bentvelzen

Dennis Cupedo

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja.
 2. N.v.t.
 3. In 2017 zijn er in totaal 78 meldingen binnengekomen betreffende rattenoverlast in Rijswijk waarvan 4 meldingen afkomstig zijn van bewoners in de wijk Strijp / Endezant.  Bij specifiek de melding van 8 maart 2018 waar de door u bijgevoegde video naar verwijst, is melder geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van het overmatig voeren van vogels en de aantrekkingskracht die dit kan hebben op muizen en ratten.
 4. Wij hebben in september 2016 een gespecialiseerd bedrijf (firma Lagerwey) in de arm genomen die op basis van een rattenbeheersingsplan de rattenbestrijding in Rijswijk uitvoert. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor ongediertebestrijding strekt zich tot de openbare ruimte. Ongedierte dat wordt aangetroffen op eigen terrein (waaronder ook de eigen tuinen van inwoners) valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaren/bewoners zelf. Wel kan Lagerwey kosteloos advies geven, de vervolgkosten zijn echter voor rekening van de melder, mocht deze in zee willen gaan met Lagerwey.
 5. De huidige aanpak is voldoende effectief.
 6. N.v.t.
 7. Ja, we gaan onze inwoners opnieuw informeren wat zij zelf kunnen doen om rattenoverlast te voorkomen en hoe te handelen als ze een rat hebben gezien.  Zie ook de informatie hierover op onze website: https://www.rijswijk.nl/berichten/de-bruine-rat
 8. N.v.t.     
   

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                            de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                         drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk