VR 17 51 Fractie CDA - Gooi hulpmiddelen niet weg

Geacht College,

Op 21 november jl. stond er in de Telegraaf een artikel (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1286893/woede-om-dump-traplift) over een traplift die werd weggegooid nadat de gebruiker was overleden. De echtgenoot had graag van deze traplift gebruik willen blijven maken, maar dat mocht niet. De traplift werd verwijderd en weggegooid.

Het CDA vindt het belangrijk dat hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen en scootmobiels niet worden weggegooid maar hergebruikt. Daarom wil het CDA van het College weten wat er met hulpmiddelen gebeurt nadat iemand verhuist naar een andere gemeente of overlijdt.

Daarom stelt het CDA de volgende vragen.

 1. Wie bepaalt of het hulpmiddel wordt ingenomen; de hulpmiddelenleverancier of de gemeente?
 2. Hoe gaat gemeente Rijswijk om met hulpmiddelen die (moeten) worden ingenomen, bijvoorbeeld in verband met het overlijden van een persoon?
 3. Hoe gaat de gemeente Rijswijk om met hulpmiddelen als mensen verhuizen naar een andere gemeente? Wordt dat hulpmiddel dan ingenomen of kan dat worden meegenomen?
 4. Wordt er door de gemeente onderzocht of het hulpmiddel kan worden hergebruikt? Dan wel in dezelfde situatie (hetzelfde huis) of een andere/ nieuwe situatie?
 5. Als het hulpmiddel wordt ingenomen wat doet de gemeente vervolgens met dat specifieke hulpmiddel?

CDA-fractie

Johanna Besteman

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. De gemeente bepaalt of een voorziening wordt ingenomen aan de hand van signalen van de cliënt of zijn/haar nabestaanden die het hulpmiddel niet meer gebruikt.
   
 2. Hulpmiddelen worden in depot van de leverancier geplaatst voor hergebruik. Dit betreft dan voorzieningen als rolstoelen en scootmobielen. Trapliften blijven vaak in de woning zitten, zeker als er andere senioren of gehandicapten wonen. Als de traplift, op verzoek van de cliënt of de verhuurder van de woning toch verwijderd moet worden dan wordt de traplift in depot geplaatst voor hergebruik.
   
 3. De gemeente waar de cliënt naar toe verhuist bepaalt  of de voorziening meegenomen kan worden. Rijswijk geeft in principe toestemming voor overname door de nieuwe gemeente. Of de nieuwe gemeente de voorziening wil hebben is afhankelijk van de contracten die de nieuwe gemeente heeft met leveranciers.
   
 4. Ja, zie antwoord vraag 2.
   
 5. De voorziening wordt, indien technisch mogelijk, hergebruikt.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

CDA