VR 17 23 Fractie CDA - Blijft kindertelefoon bereikbaar

Geacht College,

CDA wil kindertelefoon in Rijswijk behouden

Dinsdag 11 april 2017 jl. luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten. Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de organisatie in het NRC. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Het CDA hecht aan de continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

 1. Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente?
 2. Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon,  en stichting AKJ?
 3. Is het college voornemens ook een overeenkomst te sluiten met stichting Sensoor? Graag een toelichting.
 4. Wanneer verwacht het college de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de drie (of twee) organisaties?
 5. Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen?

CDA-fractie

Johanna Besteman

http://nos.nl/artikel/2167733-kindertelefoon-luidt-noodklok-over-voortbestaan.html 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/11/kindertelefoon-vreest-voor-voortbestaan-8087686-a1554131

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja
   
 2. Ja
   
 3. Het college heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting AKJ.
   
 4. VNG kocht dit product voor de gemeenten waaronder Rijswijk in. Afgesproken is dat de gemeenten de dienstverlening van deze diensten continueren onder “eigen vlag” omdat de middelen ook aan de individuele gemeenten worden toegekend per 1 januari 2018. Rijswijk heeft zich hieraan gecommitteerd.
   
 5. Ja, de overeenkomst is inmiddels gesloten met Stichting Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting AKJ.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                  de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                              drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

CDA