Fractie Rijswijks Belang - Vragen over de voortzetting van de Avond4daagse in Rijswijk

“organisatie avond4daagse Rijswijk stopt”

De fractie van RijswijksBelang heeft zojuist vernomen dat de organisatie  Avond4daagse Rijswijk stopt met het organiseren van het traditionele evenement in Rijswijk.

“ Wij gaan ervan uit dat de gemeente een nieuwe organisatie in het leven roept” laat de organisatie weten op haar Facebook site.

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van dit bericht? (zie bijlage)
  2. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat deze traditie niet om zeep geholpen mag worden?   Zo nee, waarom niet?
  3. Wat gaat u doen om deze traditie in ere te houden?  ( graag motivatie )
  4. Is de gemeente bereid zelf de organisatie op zich te nemen?
    Zo nee, waarom niet?

RijswijksBelang

Raadslid Nel Kames

Fractiemedewerker Miriam ten Brummelaar

Politieke partij

Rijswijks Belang