17 09 Nog weer de Haagweg

Geacht College,

8 januari 2016 stelde het CDA een serie vragen over de Haagweg onder de noemer “Voldoet Haagweg aan de verwachtingen?” Destijds was u nog druk met de nazorg van het project en werd in de beantwoording de indruk gewekt dat alles goed zou komen.Toch bereiken ons signalen (ook via ons meldpunt onveilige situaties!) dat de afstelling van stoplichten (kruising Haagweg-Geestbrugweg) gevaarlijke situaties oplevert en kunt u zien dat de verkeersafwikkeling niet vrolijk stemt. Zowel voor bewoners van de Haagweg als voor de weggebruikers. De drukte is regelmatig zodanig dat er verkeer op de kruising Geestbrugweg-Haagweg moet blijven staan.

Het CDA had altijd al bedenkingen tegen het wegsaneren van rijbanen, zoals dat nu ook dreigt bij de Generaal Spoorlaan. De verkeerskundigen lijken het bij de Haagweg bij het verkeerde eind te hebben gehad en dreigen nu in dezelfde fout te vervallen.
Daar gaat veel geld mee heen en is niet goed uit te leggen aan de burgers. Er is immers geen probleem opgelost. Over de kosten van het Haagweg project hebben we daarom nu ook nog een vraag. Verder is het zaak om optredende problemen aan de Haagweg van een oplossing te voorzien.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk:

  1. Wilt u de afstelling van stoplichten opnieuw laten controleren en goed luisteren naar de signalen van burgers hierover?
  2. Welke maatregelen heeft u in petto om de doorstroming op de Haagweg te verbeteren?
  3. Komend vanuit Ypenburg zien we bij de Hoornbrug een forse versmalling (men gaat van twee naar 1 rijbaan) en is er niet sprake van een rechte weg. Herkent u dit punt? Is er verbetering mogelijk? Ook het door u gecorrigeerde deel tussen Lindelaan en Geestbrugweg (beide richtingen) laat ruimte voor verbetering. De rijstroken zijn zo smal dat ik van de week zag dat automobilisten hun spiegel inklappen om deze heel te houden en doorgang aan medeweggebruikers te verschaffen. Kunt u meer ruimte scheppen voor de automobilist?
  4. Alhoewel niet alle burgers dat zo hebben ervaren was er sprake van een geslaagde burgerparticipatie. Welke lessen heeft u getrokken uit het gelopen traject? Waar honoreer je een wens van bewoners en gaat dat ten koste van de verkeersafwikkeling en mogelijk zelfs de veiligheid?
  5. Graag krijgen wij inzicht in de kostprijs per meter van het Haagweg traject vs. het Haagse deel op de Rijswijkseweg. De indruk bestaat dat Rijswijk veel duurder uit was.
  6. Welke tips hebt u voor plaatselijk en doorgaand verkeer?
     

Krijn de Graaf,

Raadslid CDA

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Ja. We blijven voortdurend de situatie monitoren en waar nodig en ook mogelijk stellen we de verkeerslichten bij. Opmerkingen van bewoners hierover worden uiteraard meegenomen.

2. De instelling van de verkeerslichten is gebaseerd op verkeersmodellen van voor en na de reconstructie van de Haagweg. Gezien het huidige verkeersaanbod zijn de lichten optimaal ingesteld.

3. Bij de Hoornbrug hebben we er expliciet voor gekozen om het verkeer dat vanuit Ypenburg komt naar de linkerrijbaan te leiden als voorbereiding op de ligging van de rijbaan op de Haagweg. Zo houden automobilisten een beter overzicht op de weg dan als ze via de rechterrijbaan waren geleid.

De rijstroken op het gecorrigeerde deel tussen Lindelaan en Geestbrugweg, daar waar het verdrijvingsvlak is weggehaald omdat dit het doorgaande verkeer onnodig belemmerde, zijn weliswaar smal maar voldoen aan de eisen. Bredere rijstroken voor het autoverkeer zijn hier fysiek niet haalbaar.

4. Wij kijken met voldoening terug op het participatietraject en waar mogelijk zullen wij dat bij andere projecten ook toepassen. De samenwerking met het omgevingsteam is wat dat betreft cruciaal geweest. De afweging bij het honoreren van wensen lag bij het bevorderen van de leefbaarheid, de belangen van alle groepen weggebruikers, de verkeersveiligheid en uiteraard de  financiële mogelijkheden.

5. De kosten van de herinrichting en de aanpassing van de trambaan komen voor rekening van de MRDH, de kosten voor leefbaarheidsmaatregelen komen voor  50 % voor rekening van de gemeente.  We hebben geen inzicht in de kosten die Den Haag gemaakt heeft voor de aanpak van de Rijswijkseweg. We kunnen dus niet aangeven of Rijswijk duurder of goedkoper uit is dan Den Haag.

6. Neem de verkeersregels in acht, dat is het beste voor de doorstroming.


Het college van burgemeester en wethouders,

de waarnemend secretaris,                                           de burgemeester,
W. van der Giessen                                                     drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

CDA