16 46 Nassaukade: projectontwikkeling met bewoners?

Geacht College,


Naar aanleiding van de brief van de bewoners van de Nassaukade en het eerdere raadsvoorstel 'voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 25 appartementen in het bestaande pand Nassaukade 1', stellen we graag enkele art. 42 vragen aan het college van B&W.
U stelt in het raadsvoorstel dat u dit voorstel 'gecommuniceerd' heeft met de inwoners door middel van het organiseren van een inloopavond voor de omwonenden. 

Hoe is het volgens u mogelijk dat u op deze avond zowel positieve, als negatieve reacties heeft ontvangen, terwijl bewoners stellen allemaal negatief te zijn geweest op die bewuste avond?
Hoe kunt u tot een tegenover gestelde conclusie komen van deze avond dan de bewoners?
Toen het u duidelijk werd dat er bezwaren leefden bij bewoners in hoeverre bent u toen 'met open vizier' het gesprek aan gegaan met bewoners? Zo ja, wat heeft dit gesprek opgeleverd?
Welke eventuele aanpassingen in de plannen waren nog mogelijk om het moment van de inloopavond?
Klopt het dat u toezeggingen aan de bewoners hebt gedaan met betrekking tot parkeren? Hoe groot schat u de kans in dat deze toezeggingen juridisch houdbaar zijn? Kunt dit onderbouwen?
In het genoemde voorstel meldde u de Raad dat het desbetreffende pand leeg staat. Hoe rijmt u dit met het feit dat er sinds lange tijd meerdere ondernemers in het pand gevestigd zijn en daar gevestigd zijn tot op de dag van vandaag?
Hoe bent u omgegaan met de bezwaren van de bewoners? Welke rol speelde projectontwikkelaar daarin?
Hoe bent u tot de keuze gekomen om de betrokken projectontwikkelaar te selecteren?  Klopt het in uw opvatting dat de bewoners aangeven dat de wethouder meldde dat de projectontwikkelaar ' een vriend van hem is'?
Bent u van mening dat dit een degelijk bedrijf is? Zo ja, hoe bent u tot deze conclusie gekomen?
Heeft de betrokken projectontwikkelaar het pand al gekocht voordat de bestemming door de raad gewijzigd was van kantoor- naar woonbestemming?
Wat is het precieze moment van verkoop van het pand geweest? En wanneer startte de pre-sale van de woningen?

Beter voor Rijswijk,
Ger Kruger


CDA,
Johanna Besteman

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Tijdens de betreffende avond waren naast brievenschrijvers ook andere omwonenden en geïnteresseerden aanwezig. Op deze avond hebben meerdere aanwezigen een reactieformulier ingevuld. Er zijn meer positieve dan negatieve reacties gegeven.
 2. Tijdens de avond is er informatie verstrekt over het initiatief. Initiatiefnemer heeft op basis van opmerkingen het plan op onderdelen aangepast. Het oorspronkelijke aantal appartementen van 28 is gewijzigd naar 25 appartementen en de (uitpandige) balkons zullen van ondoorzichtig materiaal (melkglas) worden gerealiseerd. Tevens is naar aanleiding van twee ingediende beroepsschriften de parkeersituatie opnieuw bekeken en daartoe is een nieuwe (gewijzigde) parkeerbalans opgesteld. Hieruit blijkt dat de parkeereis voor het bouwplan nu geheel op eigen terrein kan worden opgelost. De 6 bestaande blauwe zone-plaatsen worden in de nieuwe parkeerbalans niet meegerekend en komen in de nieuwe situatie op een andere plek langs de Nassaukade terug. Er kan zelfs één plaats extra worden gerealiseerd. 
 3. Het is ons niet bekend welke aanpassingen er nog mogelijk waren voor de initiatiefnemer ten tijde van de informatieavond.
 4. Ja. De parkeerbalans maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. In beroep is deze parkeerbalans door de Rechtbank getoetst en heeft niet geleid tot vernietiging van het besluit. Door afhandeling van het beroep en het verstrijken van de termijn om hoger beroep in te stellen bij de Raad van State is de omgevingsvergunning inmiddels onherroepelijk.
 5. Deze ondernemers zaten daar antikraak op de begane grond. Inmiddels zijn er geen ondernemers meer gevestigd in het pand.
 6. Zie antwoord 2.
 7. A: De betrokken projectontwikkelaar is niet geselecteerd door de gemeente
  B: Nee, wij nemen afstand van deze bewering. Wij betreuren dat de suggestie wordt gewekt.
 8. Ons oordeel over de degelijkheid van een bedrijf is hier niet aan de orde, enkel de        economische haalbaarheid van het initiatief wordt getoetst.
 9. Ja.
 10. De koopovereenkomst is getekend op 16 juni 2015. De pre-sale is gestart op 10 oktober 2015.

 

Burgemeester en wethouders,                                     

De secretaris,                                                              de voorzitter,
Drs. A. de Baat                                                           drs. M. J. Bezuijen

Politieke partij

CDA