16 44 Uitspraak rechtbank, in geschil Haaglandia.

Geacht College,

Bij de behandeling van deze zaak meldt de gemeente haast te hebben ("spoedeisend belang") bij het vrijgeven van de velden 'omdat de gemeente tot andere activiteiten  op die velden wil overgaan.'

 1. Welke activiteit betreft dit spoedeisend belang?
 2. Indien het een sportactiviteit is, welke sport betreft dit?
 3. Indien het sport betreft, welke consequenties heeft dit dan voor andere sport of sportlokaties?
 4. Indien het geen sport betreft, wat zijn dan die "activiteiten"?
 5. Bent u nog voornemens de raad tijdig te betrekken bij mogelijke beleidswijzigingen?
 6. Gezien het door u ter zake opgevoerde 'spoedeisend belang' rekenen wij vanwege dit spoedeisend belang, snel antwoord op bovengestelde vragen.

Dick Jense

 

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Het spoedeisend belang van de gemeente in deze procedure die  is gevoerd tegen Haaglandia kent twee kanten. Enerzijds wilde de gemeente de vrije beschikking krijgen over de velden om met andere partijen in gesprek te kunnen gaan over het gebruik van de velden. Voorop blijft staan het belang om kinderen te kunnen laten sporten. Anderzijds speelt ook het financiële aspect een rol.  Voortgezet gebruik van de velden door Haaglandia zou betekenen dat ook de schuld van Haaglandia aan de gemeente verder op zou lopen. Er kan immers geen sprake zijn van gratis gebruik van deze velden. De rechtbank heeft primair  overwogen dat nu door Haaglandia onvoldoende is geconcretiseerd dat zij het komende jaar wel in staat zal zijn stipt de huur te voldoen, er sprake is van een spoedeisend belang bij de vordering tot ontruiming – teneinde een verder oplopende schuld te voorkomen. (r.o. 4.11 van het vonnis in kort geding)
 2. Wij zijn met een aantal partijen in gesprek. De gesprekken voor gebruik van de velden op korte termijn zijn voetbal gerelateerd. Wij sluiten op voorhand echter geen enkele vorm van sportactiviteiten uit.
 3. Omdat de plannen nog verder geconcretiseerd moeten worden kunnen wij hier nog niets over meedelen.
 4. N.v.t.
 5. Op dit moment is de sportnota in ontwikkeling. Ook de sportaccommodaties worden hierin meegenomen. De raad zal hierbij tijdig worden betrokken.
 6. Zo altijd worden uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoord.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                         de voorzitter

 

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk