16 38 Weigeren van de pol in de Herenstraat

Geacht College,

Naar eigen waarneming hebben we moeten constateren dat de pol ten hoogte van Torica Optiek voor een ambulance niet neerging. Dit vond plaats op dinsdag 9 augustus om 13:41. De ambulance kwam met sirene aan en is achteruit teruggereden. Daarna is er een tweede poging uitgevoerd maar wederom kon de ambulance niet door. Gemeentebelangen Rijswijk heeft al eens eerder geconstateerd dat de pollen niet goed werkten voor hulpdiensten en daar vragen over gesteld.
De veiligheid in het afgesloten gedeelte van de Herenstraat dient gewaarborgd te worden. Daarnaast moet er ook bij brand snel ter plaatse gehandeld kunnen worden.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we vanuit Gemeentebelangen Rijswijk de volgende vragen.

  1. Kunt u aangeven waarom deze keer de pol niet naar beneden ging?
  2. Hoe vaak wordt de werking van de pollen gecontroleerd op correcte werking?
  3. Welke maatregen gaan er genomen worden om herhaling te voorkomen?

Namens de fractie van Gemeentebelangen Rijswijk
Idzard Fischer 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Ambulances zijn in het algemeen voorzien van een TAG systeem voor gebruik in de regio. Het TAG systeem bedient de poller op afstand en is op een ambulance gemonteerd. Aangezien de ambulancedienst geen melding heeft gedaan van een defecte poller, noch bekend is bij welke ambulance het TAG systeem het niet deed, kan het college niet aangeven waarom de poller deze keer niet naar beneden ging. Aan de hulpdiensten zal verzocht worden om eventuele storingen in het vervolg te melden. Om de werking te garanderen is deze poller na berichtgeving op social media op 9 augustus 2016 direct gecontroleerd door een monteur. Deze bleek correct te functioneren.
  2. De werking van pollers wordt normaliter 2 à 3 keer per jaar in samenwerking met de brandweer gecontroleerd. De leverancier controleert, naast eventuele meldingen, zelf periodiek de werking van de installatie.
  3. Zie antwoord vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                                                        de burgemeester,
drs. A. de Baat                                                                      drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk