16 03 Voldoet Haagweg aan de verwachtingen?

Geacht College,

Ik heb onvoorspelbare wachttijden ervaren die er zelfs buiten de spits zijn als je van de Lindelaan richting Geestbrugweg gaat. De trambaan blokkeren is dan welhaast onontkoombaar. Zie ook bijgaande foto van hedenmorgen 11.10 uur. Ook de Telegraaf berichtte van de week over de verre van ideale situatie die is ontstaan, nu de Haagweg weer in beide richtingen in bedrijf is. Radio West ging op de kruising Lindelaan-Haagweg kijken hoe de doorstroming was en interviewde eenaantal weggebruikers. Als je van twee rijstroken teruggaat naar één (smalle) rijbaan en zeker zolang er geen Rotterdamsebaan is, kon je problemen verwachten. Deskundigen hebben ons destijds het tegendeel vertelt. Gelet op de overmatige overlast is het noodzakelijk om een tussenbalans op te maken. Moet men rekening houden met een paar jaar ergernis of zijn er maatregelen in voorbereiding en/of zijn er tips hoe men kan voorkomen dat men verkeerstechnisch in de problemen komt?
Een geslaagde burgerparticipatie inzake de Haagweg ontslaat ons allen niet van het nemen van de juiste maatregelen voor een goede doorstroming van het verkeer.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk:

 1. Hoe beoordeelt u de ontstane situatie?
 2. Welke klachten bereiken u direct of indirect? Ook ten aanzien van beplanting en verlichting?
 3. Heeft de huidige verkeerssituatie nog negatieve effecten op het winkelgebied van het Oud-Rijswijk?
 4. Welke maatregelen heeft u in voorbereiding om de verkeerssituatie te verbeteren?
 5. Kunt u op korte termijn ons een statusrapportage verschaffen met daarin een analyse en een overzicht de nog uit te voeren werkzaamheden?
 6. Welke tips hebt u voor plaatselijk en doorgaand verkeer?

Krijn de Graaf,
Raadslid CDA

Antwoord

Het College beantwoordt deze vragen als volgt:

 1. De Haagweg is momenteel nog steeds een project in uitvoering. Het feit dat de weg weer open is, wil niet zeggen dat alle werkzaamheden zijn afgerond. In de komende weken worden restwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het instellen van de definitieve verkeerslichtenregeling.
 2. Er bereiken ons meerdere klachten over de matige doorstroming op de kruisingen Haagweg-Lindelaan en Haagweg-Geestbrugweg. Tevens bereiken ons klachten over de manier waarop sommige weggebruikers deel nemen aan het (auto)verkeer. Met name op de fietsstraten.Daarnaast zijn er enkele klachten over het inschijnen van de openbare verlichting in woningen. Hiervoor zijn al enkele aanpassingen gedaan ter verbetering. Er bereiken ons geen klachten over de beplanting.
 3. Naar onze mening leidt de situatie niet tot een substantieel andere reistijd.
 4. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerpen en het programmeren van twee gecoördineerde regelingen voor de verkeerslichtinstallaties op de kruisingen van de Haagweg met de Lindelaan en de Geestbrugweg. Zoals het ernaar uitziet worden deze gecoördineerde regelingen in week drie (18-22 januari) geplaatst. E.e.a. afhankelijk van de planning van de leverancier.
 5. Zie bijlage.
 6. De gecoördineerde regeling bevat een groene golf tussen de Lindelaan en Geestbrugweg/Herenstraat in twee richtingen op de Haagweg. De verkeersafwikkeling en doorstroming op de Haagweg zullen daarmee verbeteren.

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                                         de burgemeester,
drs. A. de Baat                                                                      drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA