Sterpassage

Eén van de grote deelontwikkelingen binnen het Masterplan In de Bogaard is de herontwikkeling van de Sterpassage. In dit bouwblok, globaal gelegen tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, staan veel winkelunits leeg, met name op de verdieping. De eigenaar van de Sterpassage, 3W real estate, werkt in vervolg op het Masterplan een bouwplan uit waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt en er twee nieuwe blokken terug komen. Tussen deze bouwblokken ontstaat een nieuw plein, het ‘Steenvoordeplein’; een plek voor ontmoeting, terrasjes en - samen met de nieuwe Leefstraat - een doorgaande route dwars door de Bogaard.

De bouwblokken kennen verschillende hoogtes (tot maximaal ca. 70 meter) en bestaan uit een plint met winkels, horeca en andere voorzieningen, met daarboven in totaal circa 450 woningen en een (volledig ingebouwde) nieuwe parkeergarage.

Ontwerp en bestemmingsplan

Momenteel werken twee architecten in opdracht van 3W en in afstemming met de gemeente de bouwplannen uit. Begin juli 2020 zijn de schetsontwerpen gepresenteerd aan bewoners van de Steenvoordelaan en is om hun input en reactie gevraagd op de voorgenomen bouwplannen. Mede op basis daarvan hebben de architecten een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt dat als basis heeft gediend voor het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan “Sterpassage” (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en het besluit op de Aanmeldingsnotitie liggen met ingang van vrijdag 27 augustus 2021 tot en met donderdag 7 oktober 2021 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpSterpassage-ON01. Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking.

Meer informatie over de herontwikkeling van de Sterpassage vindt u op de website van 3W: https://www.3wrealestate.nl/projecten/sterpassage

Informatieavond

Op maandag 6 september werd een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatieavond heeft de gemeente de relatie tussen De Sterpassage en het Masterplan toegelicht en de opzet en procedure van het ontwerpbestemmingsplan. De ontwikkelaar en de architecten vertelden meer over het ontwerp voor De Sterpassage en de planning en het woonprogramma. Tijdens de informatieavond was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanwege het coronavirus gebeurde dit volledig online. Indien u 6 september verhinderd was om de informatieavond bij te wonen, dan kunt binnenkort het verslag van deze avond teruglezen op deze projectpagina. U kunt ons ook mailen bij eventuele aanvullende vragen of opmerkingen. 

Planning

Start van de sloop- en bouwwerkzaamheden staat vooralsnog gepland in het eerste kwartaal van 2022.

Impressie van de daktuin van het Zwarte Hond Blok

Impressie van beide gebouwen met zicht op de Steenvoordelaan

De ligging van beide gebouwen met zicht op het nieuwe Steenvoordeplein

Impressie van de toegang naar de nieuwe Leefstraat vanuit het Wethouder Hillenaarplantsoen