Marcel Keijzer

Marcel Keijzer

Nevenfuncties

  • Ambtenaar provincie Zuid-Holland
  • Rekeningcommissie Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden
  • Auditcommissie
  • Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag