Johanna Besteman- De Vries

Johanna Besteman

Waarom raadslid?

Waarom ik raadslid wilde worden? Die vraag is me vaak gesteld de afgelopen periode. Omdat ik wil werken aan het verbeteren van mijn eigen stad. Ik wil werken aan een fijne en veilige plek om te wonen, te werken en naar school te gaan voor alle inwoners. Daarom ben ik raadslid geworden.   Een deel van het raadswerk speelt zich, zoals u weet, af in de raadszaal en in het stadhuis. Maar ik vind het vooral van belang om veel contact te hebben met de mensen voor wie ik mij wil inzetten; de inwoners van Rijswijk. Want u weet wat er nodig is in uw wijk, in uw eigen buurt. Waar loopt u, als ondernemer bijvoorbeeld tegenaan. Ervaart u misschien overbodige regels of omslachtige procedures bij het starten of runnen van uw bedrijf? Of voelt u zich niet altijd veilig op straat of in uw woning? Misschien willen de kinderen in de buurt ergens kunnen spelen zonder last te hebben van autoverkeer. Of heeft u een goed idee om uw woonomgeving te verbeteren en heeft u daarvoor ondersteuning nodig. Met die input kan kan ik mijn werk pas echt goed doen.  

Belangrijk

Daarnaast werk ik vanuit de uitgangspunten van mijn partij; het CDA. Het gezin (in welke vorm dan ook) centraal! Zorg voor elkaar. En heel belangrijk; de politiek is er voor de burger. Niet andersom. Door een veilige thuishaven wordt iedereen in staat gesteld het beste uit zich zelf te halen. En daar heeft iedereen voordeel bij. Dat moeten we via de politiek zoveel mogelijk ruimte geven en waar nodig ondersteunen. De politiek kan zich dan richten op mensen die echt ondersteuning nodig hebben. Want daar staat het CDA ook voor. We zijn solidair met iedereen die dat nodig heeft. Oud en jong. Alleen zo krijgen we die fijne, veilige woon- en werkomgeving.

Aanspreekbaar voor burgers 

Als gemeenteraadslid werk ik voor alle Rijswijkers. Daar sta ik voor en daar ga ik voor. ‚De stad in’, staat daarom bovenaan mijn to-do-list. Ik hoop u dan ook snel te ontmoeten!  

Nevenfuncties

  • Beleidsadviseur Min. EZ, RVO.nl (Bezoldigd);
  • Oprichter PR Lab (Bezoldigd)
  • Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag