Elze Woudstra

Wie
Ik woon sinds februari 2018 in Rijswijk samen met mijn man Menno en onze twee katten. In onze zoektocht naar een nieuw huis kwamen we een mooi woon/winkelpand tegen. We genieten van het lekkere eten bij onze buren (en thuis) en de fijne omgeving. In ons woon/winkelpand zit ook Meet & Engage, een ruimte die beschikbaar is voor etalage en huiskamer verhuur (bv. vergaderingen / workshops en meer). Voor Rijswijk heb ik gewoond in: Den Haag, Sint Eustatius en Saba, Brussel, Rotterdam, Utrecht, 't Woudt en Baexem (pak gerust Google maps er even bij). Ik ben opgegroeid in 't Woudt - in Midden-Delfland en kwam vanuit daar regelmatig in Rijswijk om bijvoorbeeld te winkelen in de Bogaard. Ik houd van hockey, skiën / snowboarden, strand, duiken, natuurreizen en dieren.

Werk en meer
Na mijn studie bestuursrecht en Europees recht in Utrecht ben ik in Den Haag gaan werken als wetgevingsjurist en adviseur. Vervolgens kreeg ik de kans om in het buitenland aan de slag te gaan, eerst als jurist en vervolgens als liaison / vertegenwoordiger voor Nederland. Op dit moment werk ik als programmamanager voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik werk aan projecten die raken aan bestuurlijke-juridische vraagstukken die mensen en organisaties raken. Daarbij zet ik me in voor het beter begrijpen van elkaar, situaties en het bedenken en in gang zetten van oplossingen. Naast mijn werk zet ik me sinds mijn afstuderen in voor maatschappelijke en sportverenigingen. Mijn zorgen over de maatschappij en mijn passie voor mijn omgeving en het in gang zetten verandering maakte dat ik tóch besloot de stap te zetten om politiek actief te worden. In 2016 ben ik lid geworden van D66. In maart 2018 werd ik gekozen in de gemeenteraad.

In de Raad
Voor mij is de toekomst er één waarin mensen elkaar beter begrijpen, samenleven en vrijheid met elkaar kunnen delen. Een toekomst waarin een ieder actief mee kan doen, waar er kansen en mogelijkheden zijn en er naar elkaar wordt omgekeken. Zelf keuzes kunnen maken, elkaar steunen en uitdagen, zijn voor mij waarden D66 voor staat. Liberaal met oog voor de toekomst, groen, sociaal en pragmatisch. Een kans op een goede toekomst klinkt vanzelfsprekend. Toch, met alle veranderingen in de omgeving, manier van leven en techniek is dat niet voor iedereen zo. Graag zet ik me met mijn energie en enthousiasme in om te werken aan de toekomst van Rijswijk. Zodat er kansen zijn, je mee kan doen en Rijswijk en veilige en prettige omgeving is.

In de raad zet ik me in voor vernieuwing en verandering in Rijswijk en het benutten van de sterke kanten die de gemeente heeft. Een goede dienstverlening naar inwoners en het meedenken aan oplossingen, een actieve houding naar ondernemers en het aanpassen van verkeer aan nieuwe vervoermiddelen. Het karakter van Rijswijk mag ook terugkomen in het groen; van de landgoederenzone tot de eigen straat of groen om de hoek, de diversiteit van het groen en de dieren die er leven vraagt veel (meer) aandacht net als het inzetten op nieuwe oplossingen voor het behoud van (regen)water. Dat doe ik graag samen met anderen, zowel in Rijswijk als in de regio en daarbuiten om te zorgen dat mogelijkheden van Rijswijk en haar inwoners gezien en gehoord worden. 

Woordvoerder op de onderwerpen:

 • Verkeer en vervoer: inzet op verkeersveiligheid, nieuwe vervoersmiddelen, meer aandacht en voorzieningen voor fietsers en wandelaars
 • Economie: versterken en vernieuwen van ondernemerschap en economie, aandacht voor de verbinding tussen economie, ondernemerschap en onderwijs
 • Dienstverlening: Inzet op betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers
 • Groen: zorg voor het groen in Rijswijk en een andere omgang met water, inzet op dierenwelzijn van biodiversiteit en wilde dieren tot huisdieren.

Wijken
Ik houd de ontwikkelingen in de volgende wijken extra in de gaten: Cromvliet, Plaspoelpolder, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Hoornwijck/Broekpolder, Stationskwartier.

Commissies

 • Auditcommissie
 • Vertrouwenscommissie

Nevenfuncties

 • VOF M&E Partners / Meet and Engage
 • Bestuurder VVE Prinsegracht 54/54A, Den Haag (onbezoldigd)
 • Bestuurslid alumni netwerk Universiteit Utrecht in Den Haag (onbezoldigd)
 • Senator van JCI 's-Gravenhage (www.jci.nl)

Nevenfuncties

 • Plv. Rekeningcommissie Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden
 • Plv. Auditcommissie
 • programmamanager bij Ministerie Binnenlandse Zaken (bezoldigd)
 • Bestuurder VVE prinsegracht 54/54A, Den Haag (onbezoldigd)
 • Bestuurslid alumninetwerk Universiteit Utrecht in Den Haag (onbezoldigd)
 • Venoot M&E Partners / Meet and Engage V.O.F. (bezoldigd)