Ed Braam

Ed Braam

Wie

Ik ben Ed Braam, getrouwd met Olga en heb twee zoons (Bryan en Kevin).  

Beroep

Als verzekeringsagent en erkend hypotheekadviseur ben ik sinds 2003 in Rijswijk werkzaam. In mijn eigen bedrijf Optima Braam kan ik de sinds 1986 opgebouwde ervaring omzetten tot een bruikbaar advies voor mijn klanten.

Specialisaties

In de politiek ben ik meer een generalist. Door mijn politieke loopbaan sinds 1998 heb ik vele kanten van het politieke spectrum gezien, zoals sport, verkeer, financiën, sociale zaken, welzijn, onderwijs, cultuur en automatisering. Ik heb van deze onderdelen de nodige bagage meegekregen.

Aanspreekbaar voor burgers

Over alle zaken zonder enige beperking.

Nevenfuncties

  • Eigenaar Braam Assurantie & Advies Rijswijk (Bezoldigd)
  • Lid Provinciale Staten Fractie PVV (Bezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Fractieondersteuning Statenfractie PVV (Onbezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (Onbezoldigd)
  • Rekeningen commissie Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening
  • Plv. voorzitter van de raad