Constantijn Dolmans

Constantijn Dolmans

Wie
Sinds 1991 woon ik in Rijswijk samen met Petra. We hebben een dochter en een zoon in de middelbare-schoolleeftijd. We wonen prima naar onze zin in een groene omgeving, met Oud Rijswijk op loopafstand, en dichtbij het openbaar vervoer en makkelijk (internationaal) bereikbaar. In Rijswijk ben ik vrijwilliger bij het Rijswijks Jeugdtheater en de Bonifatiusparochie. In mijn vrije tijd loop ik graag met rugzak langere wandeltochten. En als er nog tijd over speel ik saxofoon.

Werk
Als jurist en bedrijfskundige werk ik als hoofd compliance Europa bij MS Amlin, een internationale verzekeraar voor grote en middelgrote bedrijven. Dat betekent vaak reizen en contacten met mensen in het buitenland, omgaan met verschillende culturen binnen een bedrijf. Het is naast inhoudelijk juridisch werk vooral ook mensenwerk. De wereld om ons heen, de normen en waarden, wet- en regelgeving veranderen steeds. Mensen helpen na te denken over die veranderingen, en de gevolgen voor hun dagelijks handelen vind ik het leukste in mijn werk.

In de raad
De wereld een beetje beter maken begint dicht bij huis. Mensen de ruimte geven om hun eigen keuzes te maken. Mensen kansen bieden om zich te ontwikkelen. Medeleven en begrip te tonen voor anderen. En te stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. Als raadslid wil ik daar graag mijn bijdrage aan leveren. Goed bestuur en gezonde financiën lijken dan niet de meest spannende onderwerpen. Maar goed bestuur en gezonde financiën zijn wel nodig om de sociale en culturele voorzieningen in Rijswijk blijvend te ontwikkelen. Nodig om bedrijvigheid en werk aan te trekken en te behouden. En nodig om een veilige, prettige en groene leefomgeving te blijven bieden aan de Rijswijkers. Kortom, om de wereld en Rijswijk een beetje beter te maken.

Onderwerpen
Openbare orde en veiligheid, gemeentelijke dienstverlening, financiën.

Wijken
Hoornwijck & Broekpolder, Overvoorde, Strijp, Presidentenbuurt & Ministerbuurt, Muziekbuurt & Wilhelminapark, Kraayenburg & Vrijenban

Commissies

Auditcommissie (voorzitter)

Rekeningcommissie Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (plv. lid)

 

Nevenfuncties

  • Hoofd Compliance Europa bij MS Amlin Plc. (Bezoldigd)
  • Bestuurslid H. Bonifatiusparochie Rijswijk (Onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Behoud Museum Nusantara Delft (Onbezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen DAP NV (Onbezoldigd)
  • Plv. Rekeningencommissie Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Voorzitter auditcommissie