Annemie Koegler Böhm

Annemie Koegler

Wie


Ik ben 39 jaar, getrouwd en trotse moeder van een zoon van 12. Ik woon sinds 15 jaar in Rijswijk in de buurt van winkelcentrum in de Bogaard.

Werk

In het dagelijks leven werk ik bij de Belastingdienst. Daar werk ik inmiddels 16 jaar en heb diverse soorten functies verricht. Mijn kennis en werkervaring liggen op het gebied van financiën, fiscale wetgeving, ontwikkelen en uitvoeren van beleid, projectmatig werken en het opleiden en coachen van mensen. Ik heb mijn Bachelor Bedrijfseconomie en Fiscale Economie.

Ik ben een echt mensen-mens en vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom ben ik in 2015 aan de slag gegaan als vrijwillig jongerencoach bij Welzijn Rijswijk. In 2017 ben ik als fractie assistent begonnen bij het CDA Rijswijk. Om mezelf verder te verdiepen in het menselijk gedrag heb ik mijn Bachelor Psychologie behaald en volg ik deskundigheidstrainingen bij het JGZ en Welzijn Rijswijk. 


In de raad

Ik vind het belangrijk om in een maatschappij te leven waarin we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar eenheid in verscheidenheid is en we elkaar respecteren zodat ieder individu gewoon zichzelf mag en kan zijn. Een maatschappij waar de menselijke maat de boventoon voert. Om hier in mijn eigen stad politiek actief mee aan de slag te gaan en Rijswijk daarin mooier te kleuren, ben ik raadslid geworden.

Onderwerpen

Als raadslid focus ik me op de portefeuille samenleving. Hieronder vallen onderwerpen als ouderenzorg, jeugdzorg, vrijwilligerswerk, WMO, armoedebeleid en participatie. Daarnaast richt ik me op de gemeentefinanciën en open gedegen bestuur.

Wijken

Om mijn rol in de gemeenteraad te vervullen is het nodig om veel te vergaderen en beleidsstukken, rapporten, nota’s etc. te lezen. Maar het echte verhaal hier achter, dat bent u als inwoner van Rijswijk. Ik vind het daarom belangrijk om met u in verbinding te staan. Alleen zo kan ik mijn rol goed vervullen. Ik kan goed luisteren en maak graag tijd voor u vrij. Dus wilt u mij uw verhaal vertellen over wat er volgens u niet of juist wel heel goed gaat in Rijswijk, bel of mail me dan gerust. Ik ben aanspreekbaar voor alle inwoners van Rijswijk.


Contact

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-53960543 of via email op annemie.koegler@gmail.com.
 

 

Nevenfuncties

  • Projectleider Belastingdienst (bezoldigd)
  • Jongerencoach Welzijn Rijswijk (onbezoldigd)