Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Smart City Living Lab

Bamboe verkeersborden, een drone die zwerfafval opspoort en sensoren die luchtkwaliteit meten. Dat zijn slechts drie voorbeelden van vernieuwingen waarvoor Rijswijk ruimte biedt in de wijk Vrijenban. De gemeente werkt graag mee met bedrijven die oplossingen zoeken voor problemen van deze tijd en daarmee de leefbaarheid van steden willen vergroten. Om dit mogelijk te maken, is Rijswijk aangesloten bij het Nationale programma Smart City Living Lab.

Huis van de Stad

Oude stadhuis

Het college is een traject gestart om de haalbaarheid van een Huis van de stad te realiseren op de locatie van het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan.

Het Eilandenrijk

Eilandenrijk huidige situatie

De gemeente Rijswijk gaat de schuine hellingen (taluds) langs het water in de buurt Het Eilandenrijk in De Strijp anders inrichten.

Koninginnelaan

Koniginnelaan vanaf de Regentesselaan

Tijdens de informatieavond over het nieuwe inzamelen van afval en grondstoffen in Leeuwendaal (maandag 16 januari 2017) zijn ook voorstellen gepresenteerd over de aanpassing  van de weg  van de Koninginnelaan.

Parapluherziening parkeernormering

Plaatsen parkeerborden en automaten

De gemeente Rijswijk heeft het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering Rijswijk” opgesteld. De aanleiding voor deze parapluherziening is de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014.

Sijthoff

Sijthoff gebouw

SB Projects heeft het voornemen om het Sijthoff gebouw aan de Van Benthemlaan (deels) te transformeren naar een hotel met maximaal 220 kamers.

Duurzame renovatie rioolstelsel Ministerbuurt

Werkzaamheden aan het gat in de Polakweg

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud en aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool herstellen. Daarmee is de stad voor de komende vijftig jaar weer voorzien van een goed werkend riool. Op dit moment is de gemeente bezig in de Ministerbuurt.

Dr. H. Colijnlaan

Artist impression Colijnlaan 339

Aan de Dr. H. Colijnlaan op nummer 306 en 339-341 staan leegstaande kantoorpanden. Initiatiefnemers gaan hun panden transformeren naar huurwoningen.

Vervanging Speelplekken

Speeplek

De gemeente Rijswijk wil graag dat er goede speelvoorzieningen zijn voor alle kinderen in Rijswijk. Deze moeten leuk , uitdagend en aantrekkelijk zijn, maar vooral ook veilig en toegankelijk.