Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Het Eilandenrijk

Eilandenrijk huidige situatie

De gemeente Rijswijk gaat de schuine hellingen (taluds) langs het water in de buurt Het Eilandenrijk in De Strijp anders inrichten.

Karel Doormanlaan 155-157

Karel Doormanlaan 155

Op de locatie Karel Doormanlaan 155-157 staat nu een kantoorgebouw. Op een kinderdagverblijf na wordt dit gebouw al gedurende lange tijd niet meer gebruikt. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen de locatie te ontwikkelen voor de bouw van 64 appartementen.

Koninginnelaan

Koniginnelaan vanaf de Regentesselaan

Tijdens de informatieavond over het nieuwe inzamelen van afval en grondstoffen in Leeuwendaal (maandag 16 januari 2017) zijn ook voorstellen gepresenteerd over de aanpassing  van de weg  van de Koninginnelaan.

Parapluherziening parkeernormering

Plaatsen parkeerborden en automaten

De gemeente Rijswijk heeft het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering Rijswijk” opgesteld. De aanleiding voor deze parapluherziening is de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014.

Sijthoff

Sijthoff gebouw

SB Projects heeft het voornemen om het Sijthoff gebouw aan de Van Benthemlaan (deels) te transformeren naar een hotel met maximaal 220 kamers.

Duurzame renovatie rioolstelsel Ministerbuurt

Werkzaamheden aan het gat in de Polakweg

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud en aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool herstellen. Daarmee is de stad voor de komende vijftig jaar weer voorzien van een goed werkend riool. Op dit moment is de gemeente bezig in de Ministerbuurt.

Dr. H. Colijnlaan

Artist impression Colijnlaan 339

Aan de Dr. H. Colijnlaan op nummer 306 en 339-341 staan leegstaande kantoorpanden. Initiatiefnemers gaan hun panden transformeren naar huurwoningen.

Vervanging Speelplekken

Speeplek

De gemeente Rijswijk wil graag dat er goede speelvoorzieningen zijn voor alle kinderen in Rijswijk. Deze moeten leuk , uitdagend en aantrekkelijk zijn, maar vooral ook veilig en toegankelijk. 

Asielzoekerscentrum Rijswijk

Logo Coa

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt overal in het land naar mogelijke opvanglocaties voor het snel groeiende aantal asielzoekers. Zo ook in Rijswijk.

Diepenhorstlaan

Foto van Poster DO Diepenhorstlaan

De Diepenhorstlaan vorm een belangrijke toegang tot het bedrijventerrein Plaspoelpolder. De entree heeft een stenig karakter en is weinig uitnodigend. Het college van B&W heeft besloten de entree een kwaliteitsimpuls te geven en deze opnieuw her in te richten en te vergroenen.