Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Bestuurlijke lus bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”

Hoornwijck-Broekpolder

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de raad van de gemeente Rijswijk op 14 september 2021 het bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening heeft aangepast door een nadere motivering op te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 24 maart 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 24 september 2019 van het genoemde bestemmingsplan.

Harbour Park (Indola Fabriek)

Een levendige ontmoetingsplek aan de kop van de korte haven, met circa 300 woningen, 4.000 m2 aan bedrijfsruimten, 2.000 m2 voor horeca en fitness, een parkeergarage en een park. Dat is wat vastgoedontwikkelaar Ridge samen met haar partner Dev_real estate wil realiseren op het terrein van de oude Indola fabriek aan de Nijverheidsstraat. De gemeente Rijswijk sloot hiervoor op 5 maart 2021 met de ontwikkelcombinatie een intentieovereenkomst.

Graafwerkzaamheden Leeuwendaal

In verband met het vervangen van gasleidingen vinden in de wijk Leeuwendaal graafwerkzaamheden plaats.Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot december 2022.

Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir opengebroken en kunnen er tijdelijk minder parkeermogelijkheden zijn. Dit wordt aangegeven door middel van parkeerverboden.

Graafwerkzaamheden Ministerbuurt

 

In verband met het vervangen van water- en gasleidingen zullen in een gedeelte van de wijk Ministerbuurt graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en Dunea en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot oktober 2022. Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir, rijweg en/of fietspad opengebroken.

Deelscooters

In Rijswijk loopt een pilot met deelscooters. Het zijn de elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing. Deze pilot is gestart in 2020. De gemeente wil deelvervoer stimuleren om daarmee bewoners meer opties te geven voor hun reizen en daarmee een alternatief geven voor de auto, om de drukte op de wegen te verminderen. Tevens wil de gemeente ervaring opdoen met de voor- en nadelen van deelscooters.

Woonfonds

Johanna Besteman en Jeffrey Keus

De Gemeente Rijswijk neemt het initiatief om huurwoningen te bouwen in het middensegment door het oprichten en deelnemen aan het woonfonds Rijswijk. In het najaar startte de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden voor het oprichten van een woonfonds waarin de gemeente zelf deelneemt als participant. Een nieuwe oplossing die nog niet eerder is toegepast. De gemeenteraad stemde donderdag 17 juni in met het plan.

Te Werve: rioleringswerkzaamheden

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud, kwetsbaar en hebben groot onderhoud nodig. De komende tijd gaan we een groot deel van de riolering in Te Werve renoveren.

Moderne technieken

Voor de renovatie van het riool gebruiken we moderne technieken, waardoor we de straat niet over de hele lengte hoeven op te breken. We brengen een soort ‘kous’ in het riool aan. Dit is een binnenmantel van vier millimeter dikte, maar die zo sterk is als een betonnen rioolbuis. Deze methode heet “relinen”. Het is duurzaam en u heeft minder overlast.

Wilhelminapark: Gevarieerd voor mens en dier

Het Wilhelminapark wordt ontwikkeld tot een gevarieerd en aantrekkelijk groen park dat goed bereikbaar is en dat ruimte biedt aan een veel verschillende activiteiten. We investeren in het groen, de paden en de functies van het park. Hierdoor zal het park beter aansluiten op de wensen van de mensen die in de directe omgeving of wat verder van het park wonen.