Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Sir Winston Churchilllaan (Romeinse Route)

Sir Winston Churchilllaan

De fietspaden langs de Sir Winston Churchilllaan krijgen een andere inrichting en uiterlijk waardoor ze aantrekkelijker worden voor fietsers. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer mensen de fiets pakken en de auto wat vaker laten staan.

Smart City Living Lab

Bamboe verkeersborden, een drone die zwerfafval opspoort en sensoren die luchtkwaliteit meten. Dat zijn slechts drie voorbeelden van vernieuwingen waarvoor Rijswijk ruimte biedt in de wijk Vrijenban. De gemeente werkt graag mee met bedrijven die oplossingen zoeken voor problemen van deze tijd en daarmee de leefbaarheid van steden willen vergroten. Om dit mogelijk te maken, is Rijswijk aangesloten bij het Nationale programma Smart City Living Lab.

Huis van de Stad

Oude stadhuis

Het college is een traject gestart om de haalbaarheid van een Huis van de stad te realiseren op de locatie van het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan.

Het Eilandenrijk

Eilandenrijk huidige situatie

De gemeente Rijswijk gaat de schuine hellingen (taluds) langs het water in de buurt Het Eilandenrijk in De Strijp anders inrichten.

Karel Doormanlaan 155-157

Karel Doormanlaan 155

Op de locatie Karel Doormanlaan 155-157 staat nu een kantoorgebouw. Op een kinderdagverblijf na wordt dit gebouw al gedurende lange tijd niet meer gebruikt. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen de locatie te ontwikkelen voor de bouw van 64 appartementen.

Koninginnelaan

Koniginnelaan vanaf de Regentesselaan

Tijdens de informatieavond over het nieuwe inzamelen van afval en grondstoffen in Leeuwendaal (maandag 16 januari 2017) zijn ook voorstellen gepresenteerd over de aanpassing  van de weg  van de Koninginnelaan.

De Voorde

Voorde

De gemeente heeft besloten landhuis De Voorde in de Landgoederenzone te verkopen. Er is een kandidaat-koper die De Voorde als een hotel-restaurant in het hoger segment wil exploiteren.

Parapluherziening parkeernormering

Plaatsen parkeerborden en automaten

De gemeente Rijswijk heeft het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering Rijswijk” opgesteld. De aanleiding voor deze parapluherziening is de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014.