Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Karel Doormanlaan 155-157

Karel Doormanlaan impressie 3

Momenteel staat het pand aan de Karel Doormanlaan 155-157 leeg (voormalige GGD-locatie). De ontwikkelaar Lammers Real Estaete wil de locatie herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Het streven is om na de sloop van het gebouw 64 gestapelde vrije sector huurappartementen in het middensegment te realiseren.

Werkzaamheden in Leeuwendaal

Leeuwendaal is een wijk met goede voorzieningen die we graag op peil willen houden. Daarvoor is het nodig dat we komend jaar een aantal werkzaamheden in Leeuwendaal gaan uitvoeren. Het gaat om:

  • het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (gemeente en Avalex);
  • het vervangen van kabels en armaturen voor openbare verlichting (gemeente);
  • het vervangen van de gasleiding (Stedin);
  • de aanleg van glasvezel (KPN).

Het gaat in alle gevallen om reguliere werkzaamheden, waarbij geen sprake is van herinrichting van straten.

Bestuurlijke lus bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”

Hoornwijck-Broekpolder

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de raad van de gemeente Rijswijk op 14 september 2021 het bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening heeft aangepast door een nadere motivering op te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 24 maart 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 24 september 2019 van het genoemde bestemmingsplan.

Harbour Park (Indola Fabriek)

Een levendige ontmoetingsplek aan de kop van de korte haven, met circa 300 woningen, 4.000 m2 aan bedrijfsruimten, 2.000 m2 voor horeca en fitness, een parkeergarage en een park. Dat is wat vastgoedontwikkelaar Ridge samen met haar partner Dev_real estate wil realiseren op het terrein van de oude Indola fabriek aan de Nijverheidsstraat. De gemeente Rijswijk sloot hiervoor op 5 maart 2021 met de ontwikkelcombinatie een intentieovereenkomst.

Julianastraat

Julianastraat

De Julianastraat heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen en gasleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dat maakt een nieuwe inrichting mogelijk. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Herstructurering Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Op dinsdag 2 februari 2021 is de gemeenteraad van Rijswijk akkoord gegaan met de investering in de herinrichting van het sportcomplex.

Graafwerkzaamheden Leeuwendaal

In verband met het vervangen van gasleidingen vinden in de wijk Leeuwendaal graafwerkzaamheden plaats.Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot december 2022.

Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir opengebroken en kunnen er tijdelijk minder parkeermogelijkheden zijn. Dit wordt aangegeven door middel van parkeerverboden.

Graafwerkzaamheden Bomenbuurt

In verband met het verouderde gasnet is het nodig om hoofdleidingen en huisaansluitingen gas te vervangen. Op dit moment is Stedin bezig met de graafwerkzaamheden in een gedeelte van de Bomenbuurt en deze duren naar verwachting tot eind december 2021.

Graafwerkzaamheden Ministerbuurt

 

In verband met het vervangen van water- en gasleidingen zullen in een gedeelte van de wijk Ministerbuurt graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en Dunea en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot oktober 2022. Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir, rijweg en/of fietspad opengebroken.

Buitenplaats Hofstede

Logo Hofstede

Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de gemeente een plan voor Buitenplaats Hofstede (voormalige sauna-en bowlingcomplex en tennispark) ontwikkeld.