Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Herstructurering Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Op dinsdag 2 februari 2021 is de gemeenteraad van Rijswijk akkoord gegaan met de investering in de herinrichting van het sportcomplex.

UrbanParks en De Havenmeester

Concept Urban Parks

Aan zowel de Burgemeester Elsenlaan 325 als nummer 329 in het Havenkwartier zijn plannen in ontwikkeling voor het ombouwen van kantoorpanden tot woningen, bedrijfs- en commerciële ruimten. Let op: foto’s zijn slechts impressies.

Steenlaan

De Steenlaan is aan grootschalig onderhoud toe. Daarnaast maken de aanwezige fietspaden onderdeel uit van een fietssterroute die wij willen gaan verbeteren. Het grootschalig onderhoud wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de buitenruimte weer op het gewenste niveau te krijgen. Zowel boven de grond (bestrating, groen/bomen, parkeren, verlichting) als onder de grond (kabels & leidingen). Deze werkzaamheden gaan wij gecombineerd uitvoeren waardoor de mogelijkheid ontstaat om de straat opnieuw in te richten.

Het ING-blok

Het zogenaamde ING-blok, logischerwijs een ontwikkeling ter hoogte van de huidige ING in Bogaard stadscentrum, zit ongeveer in dezelfde fase als het Beatrix-blok. Bij deze herontwikkeling werkt eigenaar Van Ettekoven aan een woonzorgconcept. De woningen zullen daarbij specifiek worden ontworpen voor senioren met een zorgbehoefte. Ook zullen er in dit ING-blok gemeenschappelijke ruimtes worden gerealiseerd.

Landgoederenzone

Midden in Rijswijk ligt de Landgoederenzone. Een bijzonder gebied met ruim 200 hectare aan historische parken en gebouwen, archeologische vindplaatsen en natuur. Het gebied is van grote waarde voor onze stad en er is geld beschikbaar gesteld om de natuur, beleving en toegankelijkheid in de Landgoederenzone nog mooier te maken. Het lukt niet om alles in een keer aan te pakken. De Landgoederenzone wordt in stappen verbeterd. We starten als eerste met het deel wat het dichtst tegen Oud Rijswijk aan ligt, tot aan de Huis te Lande Laan.

Lindelaan

De Lindelaan heeft grootschalig onderhoud nodig. We gaan onderhoud uitvoeren zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straat opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met de bewoners en ondernemers In gesprek.

Mobiliteitstransitie

Verkeer in Rijswijk

Rijswijk ligt strategisch in de regio en is goed bereikbaar. Dat willen we graag zou houden, maar de groei van het aantal woningen, het aantal inwoners en de economie zorgt voor toename van het verkeer. Het wordt drukker op de weg, het fietspad, de stoep en in het openbaar vervoer. De druk op parkeerplaatsen neemt verder toe. En er komt nog meer vracht- en bestelverkeer in de stad. Het gevolg is dat mensen zich op den duur niet meer op een snelle en prettige manier kunnen verplaatsen in, van en naar Rijswijk. Dat het zo druk wordt, dat de leefbaarheid van de stad eronder lijdt.

Huis van de Stad Rijswijk

Oude stadhuis

 

Na ruim 15 jaar leegstand gaan binnenkort de deuren van het Huis van de Stad Rijswijk weer open. De oplevering van de eerste bouwfase nadert en halverwege volgend jaar wordt het gebouw in gebruik genomen. We hadden iedereen heel graag een rondleiding willen geven om te laten zien hoe fantastisch het Huis van de Stad Rijswijk eruit komt te zien. Vanwege Corona gaat dat niet. Neem daarom via de onderstaande video alvast een kijkje in het nieuwe Huis van de Stad Rijswijk.

Veraartlaan & Diepenhorstlaan

De rijbaan van de Veraartlaan aan de zijde van het European Patent Office gaat weer open voor het verkeer op 3 december om 16.00 uur.