Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Groene Assenkruis

Assenkruis

Er wordt volop geïnvesteerd in de Plaspoelpolder. Deze zomer is het nieuwe gebouw van het Europese Octrooibureau opgeleverd, is het laatste blok van Harbour Village gerealiseerd en hebben diverse nieuwe ondernemers hun weg gevonden naar het gebied. De gemeente wil naast de investering in de openbare ruimte van de Treubstraat en entree Diepenhorstlaan, nu ook investeren in de openbare ruimte van het assenkruis.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Economische Strategie Rijswijk

Cover concept Economische Strategie

In onze gemeente werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, de gemeente en andere partijen dagelijks hard aan onze economie: we bieden werkgelegenheid en welvaart en werken aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt. Om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen, stellen wij een nieuwe economische strategie op.

Kindcentrum Parkrijk

Impressie Kindcentrum Parkrijk

In juli 2020 is gestart met de bouw van de nieuwbouw van Montessori Integraal Kindcentrum Parkrijk in RijswijkBuiten. In de nieuwbouw wordt een basisschool met kinderopvang en een sportzaal gerealiseerd. Naar verwachting wordt de school in de zomervakantie van 2021 opgeleverd.

Julianastraat

Julianastraat

De Julianastraat heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen en gasleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dat maakt een nieuwe inrichting mogelijk. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Geestbrugkade

Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (vooraanzicht)

Voor het braakliggende terrein Geestbrugkade 38, heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van De Groene Groep, de eigenaar van het terrein, voor het realiseren van een appartementencomplex. 

Birckhoeve

Birckhoeve

Voor de locatie Birkhoven 15-17 bestaat het voornemen om het boerderijcomplex te ontwikkelen tot een volledige biologische boerenhoeve met ruimte voor zeven huishoudens waar wonen en hobbymatige activiteiten gecombineerd kunnen worden. Hiertoe worden enkele bestaande opstallen gesloopt, vijf woningen, twee recreatiewoningen en een kleine boerderijwinkel aan het perceel toegevoegd.

Plaspoelpolder

Voorkant toekomstvisie plaspoelpolder

De toekomstvisie Plaspoelpolder (2017) is recent geactualiseerd met een Addendum. Op 24 september 2019 is het Addendum vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document is een toevoeging op de huidige visie.

HBG-locatie

Herziene stedenbouwkundige opzet HBG-locatie

Samen met ontwikkelaar Syntrus Achmea wordt al enkele jaren gewerkt aan de transformatie van de voormalige kantoorlocatie van de Holland Beton Groep, beter bekend als de HBG-locatie aan de Prinses Beatrixlaan. 

De Generaal

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.