Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

WarmtelinQ

Gasunie gaat in Zuid-Holland een ondergrondse warmtetransportleiding aanleggen: WarmtelinQ. Deze leiding gaat ook door Rijswijk lopen. Via deze warmteleiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Dat hoeft dan niet meer met aardgas. Dat is een belangrijke stap in de energietransitie.

Herinrichting openbare ruimte Bogaard stadscentrum

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan ‘In de Bogaard’ en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van ‘In de Bogaard’ weer een levendig stadscentrum te maken.

Hof van Rijswijk (De Terp)

Impressie binnentuin De Terp

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied Bogaard stadscentrum een kwaliteitsimpuls.

De Generaal

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.

Bogaardplein

Artist impressie Bogaardplein

Met de herinrichting van het Bogaardplein is gewerkt aan een levendig, groen en aantrekkelijk plein. Dit past bij de plannen om Bogaard stadscentrum de komende jaren te verbouwen tot het nieuwe Bogaard stadscentrum van Rijswijk. Het is het eerste project dat na de vaststelling van het Masterplan ‘In de Bogaard’ (2019) is uitgevoerd. 

Uitbreiding restaurant, hotel en spa Savarin (Laan van Hoornwijck 27)

Sinds 1994 bevindt restaurant Savarin zich aan de Laan van Hoornwijck 27 in Huize Zuidhoorn. In 2011 zijn een vijfsterren hotel en een spa toegevoegd aan het restaurant. Momenteel heeft het hotel 33 kamers en diverse vergaderfaciliteiten. De eigenaar van Savarin heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van het complex door het toevoegen van hotelkamers en het vergroten van het restaurant en de spa. Het huidige complex zal worden uitgebreid met 3 kleinere, vrijstaande gebouwen en 1 groter en hoger gebouw.

Herstructurering Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Op dinsdag 2 februari 2021 is de gemeenteraad van Rijswijk akkoord gegaan met de investering in de herinrichting van het sportcomplex.

UrbanParks en De Havenmeester

Concept Urban Parks

Aan zowel de Burgemeester Elsenlaan 325 als nummer 329 in het Havenkwartier zijn plannen in ontwikkeling voor het ombouwen van kantoorpanden tot woningen, bedrijfs- en commerciële ruimten. Let op: foto’s zijn slechts impressies.