Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Winston Churchill Tower (The Minister)

Winston Churchill Tower

Reshape Properties heeft een plan bij de gemeente ingediend om het gebouw aan de Sir Winston Churchilllaan 366 te transformeren van kantoorpand naar appartementen. De ontwikkelaar heeft het project “The Minister” genoemd.

Hof van Rijswijk (De Terp)

Impressie binnentuin De Terp

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied Bogaard stadscentrum een kwaliteitsimpuls.

HBG-locatie

Herziene stedenbouwkundige opzet HBG-locatie

Samen met ontwikkelaar Syntrus Achmea wordt al enkele jaren gewerkt aan de transformatie van de voormalige kantoorlocatie van de Holland Beton Groep, beter bekend als de HBG-locatie aan de Prinses Beatrixlaan. 

De Generaal

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Uitbreiding restaurant, hotel en spa Savarin (Laan van Hoornwijck 27)

Sinds 1994 bevindt restaurant Savarin zich aan de Laan van Hoornwijck 27 in Huize Zuidhoorn. In 2011 zijn een vijfsterren hotel en een spa toegevoegd aan het restaurant. Momenteel heeft het hotel 33 kamers en diverse vergaderfaciliteiten. De eigenaar van Savarin heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van het complex door het toevoegen van hotelkamers en het vergroten van het restaurant en de spa. Het huidige complex zal worden uitgebreid met 3 kleinere, vrijstaande gebouwen en 1 groter en hoger gebouw.

Kesslerpark en omgeving

Kesslerpark en omgeving is een bedrijvenlocatie in Plaspoelpolder. In het Kesslerpark ligt het leegstaande Shell terrein, waaraan we snel een nieuwe bestemming aan willen geven. In het Addendum op de Toekomstvisie Plaspoelpolder van 2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat op het bedrijventerrein meer functies dan alleen kantoren en bedrijven mogelijk worden.

The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

Ondertekening Van Markenlaan 5

Voor het momenteel leegstaande gebouw aan de Van Markenlaan 5, waar tot voor kort Middin gehuisvest was, wordt een nieuw plan ontworpen genaamd: The Beatrix.

Herinrichting openbare ruimte Bogaard stadscentrum

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan ‘In de Bogaard’ en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van ‘In de Bogaard’ weer een levendig stadscentrum te maken.

Bogaardplein

Artist impressie Bogaardplein

Met de herinrichting van het Bogaardplein is gewerkt aan een levendig, groen en aantrekkelijk plein. Dit past bij de plannen om Bogaard stadscentrum de komende jaren te verbouwen tot het nieuwe Bogaard stadscentrum van Rijswijk. Het is het eerste project dat na de vaststelling van het Masterplan ‘In de Bogaard’ (2019) is uitgevoerd.