Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Herstructurering Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Op dinsdag 2 februari 2021 is de gemeenteraad van Rijswijk akkoord gegaan met de investering in de herinrichting van het sportcomplex.

Werkzaamheden in Leeuwendaal

Leeuwendaal is een wijk met goede voorzieningen die we graag op peil willen houden. Daarvoor is het nodig dat we komend jaar een aantal werkzaamheden in Leeuwendaal gaan uitvoeren. Het gaat om:

  • het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (gemeente en Avalex);
  • het vervangen van kabels en armaturen voor openbare verlichting (gemeente);
  • het vervangen van de gasleiding (Stedin);
  • de aanleg van glasvezel (KPN).

Het gaat in alle gevallen om reguliere werkzaamheden, waarbij geen sprake is van herinrichting van straten.

Graafwerkzaamheden Leeuwendaal

In verband met het vervangen van gasleidingen vinden in de wijk Leeuwendaal graafwerkzaamheden plaats.Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot december 2022.

Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir opengebroken en kunnen er tijdelijk minder parkeermogelijkheden zijn. Dit wordt aangegeven door middel van parkeerverboden.

Graafwerkzaamheden Bomenbuurt

In verband met het verouderde gasnet is het nodig om hoofdleidingen en huisaansluitingen gas te vervangen. Op dit moment is Stedin bezig met de graafwerkzaamheden in een gedeelte van de Bomenbuurt en deze duren naar verwachting tot eind december 2021.

Graafwerkzaamheden Ministerbuurt

 

In verband met het vervangen van water- en gasleidingen zullen in een gedeelte van de wijk Ministerbuurt graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en Dunea en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot oktober 2022. Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir, rijweg en/of fietspad opengebroken.

The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

Ondertekening Van Markenlaan 5

Voor het momenteel leegstaande gebouw aan de Van Markenlaan 5, waar tot voor kort Middin gehuisvest was, wordt een nieuw plan ontworpen genaamd: The Beatrix. De eigenaar, TB|Verkerk, ondertekende hiervoor recent een intentieovereenkomst met de gemeente Rijswijk.

Buitenplaats Hofstede

Logo Hofstede

Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de gemeente een plan voor Buitenplaats Hofstede (voormalige sauna-en bowlingcomplex en tennispark) ontwikkeld.

Deelscooters

In Rijswijk loopt een pilot met deelscooters. Het zijn de elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing. Deze pilot is gestart in 2020. De gemeente wil deelvervoer stimuleren om daarmee bewoners meer opties te geven voor hun reizen en daarmee een alternatief geven voor de auto, om de drukte op de wegen te verminderen. Tevens wil de gemeente ervaring opdoen met de voor- en nadelen van deelscooters.

Woonfonds

Johanna Besteman en Jeffrey Keus

De Gemeente Rijswijk neemt het initiatief om huurwoningen te bouwen in het middensegment door het oprichten en deelnemen aan het woonfonds Rijswijk. In het najaar startte de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden voor het oprichten van een woonfonds waarin de gemeente zelf deelneemt als participant. Een nieuwe oplossing die nog niet eerder is toegepast. De gemeenteraad stemde donderdag 17 juni in met het plan.