Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Plaspoelpolder

Voorkant toekomstvisie plaspoelpolder

De toekomstvisie Plaspoelpolder (2017) is in 2019 geactualiseerd met een Addendum. Op 24 september 2019 is het Addendum vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document is een toevoeging op de huidige visie. In navolging hierop is een Uitvoeringsagenda 2020-2021 opgesteld. Dit is een overzicht en planning van alle lopende en te nemen acties die voortvloeien uit de visie.

Sterpassage

Eén van de grote deelontwikkelingen binnen het Masterplan In de Bogaard (link) is de herontwikkeling van de Sterpassage. In dit bouwblok, globaal gelegen tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, staan veel winkelunits leeg, met name op de verdieping. De eigenaar van de Sterpassage, 3W real estate, werkt in vervolg op het Masterplan een bouwplan uit waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt en er twee nieuwe blokken terug komen.

Economische Strategie Rijswijk

Cover concept Economische Strategie

In onze gemeente werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, de gemeente en andere partijen dagelijks hard aan onze economie: we bieden werkgelegenheid en welvaart en werken aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt. Om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen, stellen wij een nieuwe economische strategie op.

Sir Winston Churchilllaan (Romeinse Route)

Sir Winston Churchilllaan

De fietspaden langs de Sir Winston Churchilllaan krijgen een andere inrichting en uiterlijk waardoor ze aantrekkelijker worden voor fietsers. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer mensen de fiets pakken en de auto wat vaker laten staan.

Te Werve: De Schakel

Impressie de Schakel

Rijswijk Wonen wil op locatie ’De Schakel’, gelegen aan de Karel Doormanlaan ter hoogte van de kruising met de Generaal Vetterstraat, maximaal 56 eengezinswoningen (sociale huur) bouwen, waaronder maximaal 8 ‘tiny houses’. Rijswijk Wonen gaat hiervoor de bestaande gestapelde woningen en het schoolgebouw slopen.

Deelscooters

Sinds kort zijn in Rijswijk groene scooters in het straatbeeld te zien. Het zijn de elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing. Deze bedrijven hebben onlangs hun gebied uitgebreid naar Rijswijk. Dit is onderdeel van een pilot, waarbij de gemeente deelvervoer wil stimuleren.

Sportcomplex De Altis

Impressie sportcomplex Burgemeester Elsenlaan

De bouw van het nieuwe sportcomplex aan de De Bruyn Kopsstraat in Rijswijk vordert gestaag.

Bogaardplein

Artist impressie Bogaardplein

Met de herinrichting van het Bogaardplein werken we aan een levendig, groen en aantrekkelijk plein. Dit past bij de plannen om In de Bogaard de komende jaren te verbouwen tot het nieuwe stadscentrum van Rijswijk. Het is het eerste project dat na de vaststelling van het Masterplan ‘In de Bogaard’ (2019) wordt uitgevoerd.