Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

HBG-locatie

Herziene stedenbouwkundige opzet HBG-locatie

Samen met ontwikkelaar Syntrus Achmea wordt al enkele jaren gewerkt aan de transformatie van de voormalige kantoorlocatie van de Holland Beton Groep, beter bekend als de HBG-locatie aan de Prinses Beatrixlaan. 

Bogaardplein

Artist impressie Bogaardplein

Het Bogaardplein krijgt een kwaliteitsimpuls waardoor het prettiger wordt om hier te verblijven, zowel voor de huidige gebruikers als de toekomstige bewoners.

De aanpak van het Bogaardplein kan, na De Generaal aan de andere kant van In de Bogaard,  worden gezien als een eerste stap naar de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum en haar omgeving tot een volwaardig stadshart. Het opnieuw ingerichte plein moet straks het groene ontmoetingspunt zijn te midden van bestaande en nieuwe woningbouw, bij een gezond winkelcentrum.

De start van de herinrichting en vergroening van het Bogaardplein staat gepland voor het derde kwartaal 2020. Dit is onder andere afgestemd op het horecaseizoen en het plantseizoen. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot februari/maart 2021 duren.

De Generaal

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.

Winston Churchill Tower (The Minister)

Winston Churchill Tower

Reshape Properties heeft een plan bij de gemeente ingediend om het gebouw aan de Sir Winston Churchilllaan 366 te transformeren van kantoorpand naar appartementen. De ontwikkelaar heeft het project “The Minister” genoemd.

Onderzoek lood in de bodem

Gebruiksaanwijzingen groente en fruit

Door eeuwenlang gebruik van lood zit er op veel plaatsen in Nederland lood in de bodem. De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven voor onderzoek naar het risico op blootstelling aan eventuele looddeeltjes in de bodem.

Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.

Karel Doormanlaan

Karel Doormanlaan

De Karel Doormanlaan heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Dit is alleen mogelijk met een nieuwe inrichting. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.