Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

RijswijkBuiten

Logo van RijswijkBuiten

In 2013 werd de eerste paal geslagen en is gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten, een duurzame woonwijk, gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. Verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd.

Bogaardplein

Artist impressie Bogaardplein

Met de herinrichting van het Bogaardplein werken we aan een levendig, groen en aantrekkelijk plein. Dit past bij de plannen om In de Bogaard de komende jaren te verbouwen tot het nieuwe stadscentrum van Rijswijk. Het is het eerste project dat na de vaststelling van het Masterplan ‘In de Bogaard’ (2019) wordt uitgevoerd. 

Herinrichting openbare ruimte In de Bogaard

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van In de Bogaard weer een levendig stadscentrum te maken.

Prinses Beatrixlaan en omgeving

Prinses Beatrixlaan

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan oplossingen en maatregelen.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Sterpassage

Eén van de grote deelontwikkelingen binnen het Masterplan In de Bogaard (link) is de herontwikkeling van de Sterpassage. In dit bouwblok, globaal gelegen tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, staan veel winkelunits leeg, met name op de verdieping. De eigenaar van de Sterpassage, 3W real estate, werkt in vervolg op het Masterplan een bouwplan uit waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt en er twee nieuwe blokken terug komen.

De Generaal

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.

De Voorde

Voorde

De gemeente heeft besloten landhuis De Voorde in de Landgoederenzone te verkopen. 

Sportcomplex De Altis

Impressie sportcomplex Burgemeester Elsenlaan

De bouw van het nieuwe sportcomplex aan de De Bruyn Kopsstraat in Rijswijk vordert gestaag.

Geestbrugkade

Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (vooraanzicht)

 

Voor het braakliggende terrein Geestbrugkade 38, heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. De verleende omgevingsvergunning van de Geestbrugkade 38 ligt met ingang van vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart 2021 ter inzage ligt (zie ook onderstaande publicatietekst). De stukken zijn terug te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Bij Adres kunt u Geestbrugkade 38 invullen of bij Plannaam of -nummer kunt u NL.IMRO.0603.ovGeestbrugk38-VA01, invullen.

Wegens Corona  worden de stukken niet fysiek ter inzage gelegd en alleen op verzoek geprint.