Wilhelminapark: Gevarieerd voor mens en dier

Het Wilhelminapark wordt ontwikkeld tot een gevarieerd en aantrekkelijk groen park dat goed bereikbaar is en dat ruimte biedt aan een veel verschillende activiteiten. We investeren in het groen, de paden en de functies van het park. Hierdoor zal het park beter aansluiten op de wensen van de mensen die in de directe omgeving of wat verder van het park wonen.

Mede op basis van ideeën van bewoners en maatschappelijke organisaties zijn de gewenste ontwikkelingen beschreven in het Landschapsplan Wilhelminapark. Enkele jaren geleden is de Natuurtuin Wilhelminapark met de hulp van enthousiaste vrijwilligers opgeknapt. Vorig jaar is het groen in het park aangepakt en dit jaar is de entree van het Wilhelminapark verbeterd en is overbodig asfalt uit het park verwijderd.

De plannen voor het park zijn uitgewerkt in een Voorontwerp.

De komende tijd worden de verschillende onderdelen van het plan samen met inwoners van Rijswijk verder uitgewerkt. Via deze pagina houden we geïnteresseerden op de hoogte van de vernieuwing van het Wilhelminapark

Ontwikkeling van het Wilhelminapark

  • Een nieuwe entree
  • Speelzone Wilhelminapark
  • Beleefbare natuur
  • Een nieuw Natuureducatiecentrum
  • De Boulevard
  • Kunst en Cultuur
  • Horeca
  • Verbinding over de A4
  • Hondenspeelterrein