Wilhelminapark

Het Wilhelminapark wordt een echt stadspark met verbeterd groen, meer ruimte om te sporten en spelen en goede verbindingen met de wijken eromheen. De herinrichting onderstreept het imago van Rijswijk als groene en veelzijdige buitenplaats waar het goed stedelijk wonen is.

Landschapsplan Wilhelminapark
De basis voor de herinrichting is het Landschapsplan Stadspark Wilhelminapark 2017-2024, dat met inbreng van bewoners, ondernemers en organisaties tot stand kwam. Het nieuwe Wilhelminapark biedt straks:

  • meer verschillende soorten planten, versterkte routes voor dieren en insecten en natuurlijke oevers
  • een vernieuwde Natuurtuin en extra aandacht voor onderwijs in het groen
  • meer mogelijkheden voor sport, spel en bewegen. Over een extra speelplek voor 12-16 jarigen moet nog worden besloten. 
  • kunstwerken
  • meer mogelijkheden om evenementen in het park te organiseren
  • verbeterde paden met een betere aansluiting op de wijken om het park heen 
  • de mogelijkheid voor een horecavestiging

Trots op stadspark

Het college van burgemeester en wethouders trekt extra geld uit voor de herinrichting van het park die al dit jaar van start gaat. Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Participatie Marloes Borsboom is trots op het inrichtingsplan. “Het Wilhelminapark is een prachtige groene plek midden in de stad die met de herinrichting én een kwaliteitsimpuls krijgt én een bredere functie voor de stad, waaronder de nieuwe wijk RijswijkBuiten. Ik ben ontzettend blij met de herinrichting, vooral ook omdat het tot stand kwam dankzij de inbreng van bewoners, bedrijven en organisaties. Ook bij de realisering van het park blijven we iedereen betrekken, zodat we straks een stadspark hebben waar iedereen trots op is.” De herinrichting van het Wilhelminapark sluit aan bij de Rijswijkse groenambities. Samen met de stad investeert de gemeente de komende jaren in een groen en veelzijdig Rijswijk. 

Bekijk hier de Landschapsposter voor het Wilhelminapark (pdf).