De Voorde

De gemeente heeft besloten landhuis De Voorde in de Landgoederenzone te verkopen. 

Landgoed De Voorde

Het hoofdgebouw is een indrukwekkend pand. Het is een mooi voorbeeld van de identiteit van Rijswijk dat is ontstaan uit een lint van buitenplaatsen op ‘onze’ strandwal.

Het pand is al jaren in slechte staat en moet worden opgeknapt. Recentelijk is het pand met behulp van subsidiegelden wind en waterdicht gemaakt. De renovatie zal een forse investering vragen die samen met een juiste invulling voor het hoofdgebouw, tuinmanswoning en bijbehorend openbaar terrein, de nodige aandacht en zorgvuldigheid vraagt tijdens de zoektocht naar een nieuwe eigenaar.

De raad heeft zich uitgesproken om het ‘buitenplaats ensemble’ zo veel mogelijk in de oude luister te herstellen en zo mogelijk een maatschappelijke & publieke bestemming aan het geheel te geven waarbij een ontwikkeling met zo min mogelijke toevoeging van extra bebouwing wenselijk is.