The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

Voor het momenteel leegstaande gebouw aan de Van Markenlaan 5, waar tot voor kort Middin gehuisvest was, wordt een nieuw plan ontworpen genaamd: The Beatrix. De eigenaar, TB|Verkerk, ondertekende hiervoor recent een intentieovereenkomst met de gemeente Rijswijk.

Ondertekening Van Markenlaan 5

In de komende jaren zal worden gewerkt aan het realiseren van 188 huur appartementen in de vrije sector middenhuur. Het pand zelf zal nagenoeg hetzelfde blijven, er wordt wel een laag aan toegevoegd. Er wordt bij dit plan ingezet op deelmobiliteit, zoals bijvoorbeeld het delen van auto’s, scooters en elektrische deelfietsen die bij het gebouw beschikbaar zullen zijn. Mede daarom zijn deze appartementen onder andere interessant voor jonge professionals, die net zijn afgestudeerd en werken in de stad.

Het proces bevindt zich op dit moment in de fase van het schetsontwerp. Op korte termijn wordt gestart met het voorlopig ontwerp. Deze plannen zullen worden gedeeld met omwonenden en andere geïnteresseerden. Daarna zal de planologische procedure doorlopen worden, omdat de ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan.