Van Hardenbroeklaan

De gemeente wil in de Van Hardenbroeklaan de rioolaansluitingen vervangen, een hemelwaterriool aanleggen en de straat opnieuw inrichten.

Van Hardenboeklaan

Voorgeschiedenis

In juni 2017 konden deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden, omdat de wortels van de bomen te groot waren geworden. Niet alleen belemmerden ze de doorgang in de straat, maar de boomwortels bleken ook te veel vergroeid met de kabels en leidingen in de straat. En er werd asbest gevonden.

Toen heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de beste manier om de rioolaansluitingen alsnog te kunnen vervangen, net als de bestrating. De uitkomst is dat de boomwortels verwijderd moeten worden om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Na de werkzaamheden onder de grond moet de Van Hardenbroeklaan opnieuw worden bestraat.

Nieuwe ontwikkelingen

  • Op 5 maart werden de bewoners op de hoogte gebracht tijdens een informatieavond in het buurthuis van Buurtvereniging De Drassige Driehoek. Tijdens de bijeenkomst werden bewoners geïnformeerd over de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en over de mogelijkheden voor herinrichting van de straat. Die kunt u terugvinden in de presentatie.
  • Inmiddels is er op 9 juli een vervolgbijeenkomst geweest waarin het voorlopige ontwerp besproken is. Daar lees u meer over in ons nieuwsbericht van 19 juli
  • Op 11 december was er een informatiebijeenkomst over het definitiefe inrichtingsplan, meer hierover in het nieuwsbericht van 14 december.

Meer informatie

De meest gestelde vragen vindt u hier.