Sportcomplex Elsenlaanlocatie

In Rijswijk komt op de Elsenlaanlocatie een multifunctioneel sportcomplex.

Sportcomplex Burgemeester Elsenlaan

Op de centraal gelegen locatie op de hoek van de Sir W. Churchilllaan met de Burgemeester Elsenlaan stond tot voor kort een schoolgebouw. Dit gebouw is in 2016 gesloopt waarna een geschikte locatie ontstond van ruim 10.000 m2. De grond is eigendom van de gemeente. In februari 2017 werd de locatie aangewezen als voorkeurslocatie voor een nieuwe sporthal. Het nieuwe sportcomplex moet de sterk verouderde Marimbahal, de Van Zweedenzaal en de door brand getroffen gymzaal aan de P. van Vlietlaan gaan vervangen. 

Visiedocument

In november 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de vaststelling van het zogenaamde visiedocument voor het sportcomplex. Met dit document gaan we op basis van het schetsontwerp verder met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE).

Gebruikers

In samenwerking met de sport besturen van de huidige gebruikers van de Van Zweedenzaal en de Marimbahal zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Overdag zal het integrale sportcomplex met name gebruikt gaan worden door het bewegingsonderwijs van zowel voortgezet als het basisonderwijs. In de avonden en het weekend zullen de sportverenigingen BC Randstad (badminton), Lokomotief (basketbal) en Inter Rijswijk (volleybal) de hoofdgebruikers zijn.

Uiteraard worden de kleinere sportverenigingen, waaronder Harten6, Haag88, Budosport De Brug, Aikido ShinKiTai en Shing Kong Martial Arts, die momenteel gebruik maken van de hallen niet vergeten.

Programma van Eisen

Het adviesbureau Synarchis begeleidt ons de komende periode bij het opstellen van het PvE. In het PvE komen de eisen, wensen en ambities vanuit de gebruikers (sportverenigingen en bewegingsonderwijs), maar ook vanuit de gemeente Rijswijk tot uiting.

Onderwerpen die de komende periode aan de orde komen, zijn onder andere :

  1. De formele eisen die aan de zalen worden gesteld vanuit de diverse sportbonden.
  2. De wensen vanuit de sportverenigingen aan de zalen.
  3. Het gebruik van de horeca, vergader- en verenigingsruimtes.
  4. De technische voorzieningen.
  5. De kleedruimtes en verkeersruimten in het complex.

Naast deze gespreksonderwerpen voert de gemeente werkzaamheden uit die betrekking hebben op het bouwkavel als sonderingen en het archeologisch onderzoek, opstellen van een nieuw bestemmingsplan, amoveren van het lpg-vulpunt bij het BP tankstation, etc..

De planning is om eind 2018 te starten met de bouw van het nieuwe sportcomplex.