Duurzame renovatie rioolstelsel Ministerbuurt

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud en aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool herstellen. Daarmee is de stad voor de komende vijftig jaar weer voorzien van een goed werkend riool. Op dit moment is de gemeente bezig in de Ministerbuurt.

Werkzaamheden aan het gat in de Polakweg

De gemeente werkt in een deel van de Ministerbuurt aan de renovatie van de riolering. Net als in andere delen van Rijswijk is hier het rioolstelsel in Rijswijk oud, kwetsbaar en aan vervanging toe. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 26 juli.

Vorig jaar zijn deze werkzaamheden ook al uitgevoerd, maar de resultaten van dat werk waren niet goed en zijn door de gemeente afgekeurd.

Gebied

Het gaat om de volgende straten:

  • Minister Aalberselaan
  • Prinses Margrietsingel
  • Prinses Marijkelaan (tussen Minister Aalberselaan en Prinses Margrietsingel)
  • Van Mooklaan (tussen Sir Winston Churchilllaan en Titus Brandsmastraat)

Methode

De aannemer brengt een soort ‘kous’ aan binnenin het riool en die vormt daar een sterke wand. Hiervoor hoeft niet de hele straat open te worden gelegd. De aannemer werkt in de stoep en graaft daar de huisaansluitingen op de riolering op. Soms moet hij parkeervakken afsluiten. Zie ook filmpje op deze pagina.

Gevolgen

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van het toilet. De werkzaamheden kunnen een vreemde geur met zich meebrengen, dit is onschadelijk.

Nachtwerk

Het kan een enkele keer gebeuren dat de aannemer ’s nachts moet doorwerken, bijvoorbeeld als er overdag iets is misgegaan met het uitharden van materialen. Hij heeft daarvoor een vergunning. Mocht het gebeuren, dan krijgt u daarvan bericht.

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden is een medewerker van de aannemer aanspreekbaar voor vragen of klachten. Ook bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de aannemer via 06- 513 288 79. Meer informatie is ook verkrijgbaar via stadsbeheer@rijswijk.nl of 14 070.