Actieplan luchtkwaliteit 2020 - 2024

De gemeente wil samen met andere overheden, organisaties, ondernemers en inwoners maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Rijswijk te verbeteren. Om de omgeving voor iedereen gezonder te maken, heeft de gemeente het Actieplan luchtkwaliteit 2020 – 2024 opgesteld.

Het is een uitzonderlijke tijd waarin mensen zich, vanwege de verspreiding van het coronavirus, zorgen maken over hun gezondheid, inkomen en baan. Corona beheerst nog steeds het dagelijks nieuws. Ook veel van onze medewerkers zijn dagelijks met de coronamaatregelen in de weer. Op de achtergrond gaat ons ‘gewone’ werk door. Daarom vragen we nu uw aandacht voor de maatregelen die we willen nemen om de lichtkwaliteit in Rijswijk te verbeteren.

De gemeente wil samen met andere overheden, organisaties, ondernemers en inwoners maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Rijswijk te verbeteren. Uit berekeningen blijkt dat de lucht in Rijswijk erg vies is, alleen in Eindhoven is de luchtvervuiling nog erger. Om de omgeving voor iedereen gezonder te maken, heeft de gemeente het Actieplan luchtkwaliteit 2020 – 2024 opgesteld. Hierin staan maatregelen om het probleem aan te pakken.

Vanaf eind april tot medio juni 2020 hebben wij uw mening hierover gevraagd. Wij vroegen bijvoorbeeld wat u vindt van de voorgestelde maatregelen en of u andere ideeën of aanvullingen had. Maar ook wat uzelf en andere mensen in Rijswijk kunnen bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De vele reacties (in totaal hebben 260 mensen de vragenlijst ingevuld) worden nu verwerkt en uw goede ideeën en tips worden waar mogelijk en uitvoerbaar, opgenomen in het actieplan luchtkwaliteit. Een korte samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek kunt u samen met dat Rijswijk zich heeft aangesloten bij  het Schone Lucht Akkoord, hier lezen.

Infographic Luchtkwaliteit