Kessler Park en omgeving

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kessler Park in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het station ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Waar

Het projectgebied is omringd door de straten Sir Winston Churchilllaan, Lange Kleiweg, Visseringlaan en Volmerlaan. In de hoek van de Sir Winston Churchillaan en de Lange Kleiweig bevindt zich station Rijswijk.

Waarom

Rijswijk is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Bedrijven zijn anders gaan werken. Hierdoor staan veel kantoorpanden leeg. De gemeente wil die ruimte slim gebruiken. Hierdoor kunnen inwoners in Rijswijk blijven wonen, werken en leren.

Hoe

Tussen de Sir Winston Churchilllaan en het Kessler Park wordt een deel van de lege kantoren vervangen door woningen. Ook langs de Lange Kleiweg is ruimte voor wonen en werken. Een deel van de kantoren maakt plaats voor woningen. Het oude Shell-gebouw is gekocht door Kadans Science Partner. Zij creëren hier een plek voor vernieuwende bedrijven en onderwijs: een campus. Het thema hiervan is hernieuwbare (geo)energie.

Wanneer

In februari 2022 keurde de gemeenteraad het ontwikkelkader Kessler Park goed. In dit plan staat hoe het gebied eruit gaat zien. Het plan is gemaakt samen met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden.

De planning voor het Kessler Park ziet er op dit moment zo uit:

  • 2022 – stedenbouwkundig plan
  • 2023 – omgevingsplan
  • 2023 – bouwplan uitwerking
  • 2023 – start bouw
  • 2024 – eerste opleveringen

Nieuws

Rijswijk zet verder in op regionale samenwerking voor kenniscampus Kessler Park | Gemeente Rijswijk

Meer weten?

U kunt een model van het gebied in het klein zien op het gemeentehuis. Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers: kesslerpark@rijswijk.nl