Kesslerpark en omgeving

Kesslerpark en omgeving is een bedrijvenlocatie in Plaspoelpolder. In het Kesslerpark ligt het leegstaande Shell terrein, waaraan we snel een nieuwe bestemming aan willen geven. In het Addendum op de Toekomstvisie Plaspoelpolder van 2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat op het bedrijventerrein meer functies dan alleen kantoren en bedrijven mogelijk worden.

Met de aanpak van Kesslerpark en omgeving kunnen we het verblijfsklimaat voor ondernemers én inwoners en het economisch vestigingsklimaat verbeteren. Dit willen wij doen met het oog op het ontwikkelingsperspectief van de directe omgeving hiervan. Ten zuiden van Kesslerpark wordt een zogenoemd gemengd werkgebied mogelijk. Ten noorden van Kesslerpark wordt een gemengd woongebied mogelijk. Dat betekent dat een deel van de kantoren in de toekomst bijvoorbeeld kan worden vervangen door wonen. En deel moet ook blijven vanwege de economische functie van het gebied en de ligging vlak bij het station. Bedrijfsbestemmingen willen we zo veel mogelijk behouden.

Ontwikkelkader Kesslerpark en omgeving

Er is een plan nodig om te bepalen hoe het deelgebied Kesslerpark en omgeving er ongeveer uit moet komen te zien. Dit plan maakt de gemeente. Dat doet ze niet alleen, maar in samenwerking met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden. Dit plan noemen we ontwikkelkader. Het omvat regels waarbinnen eigenaren en projectontwikkelaars plannen kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente biedt het richtlijnen voor de herinrichting van de straten en andere openbare ruimte.

Het deelgebied Kesslerpark en omgeving, waarvoor het ontwikkelkader wordt gemaakt, wordt begrensd door de Sir Winston Churchilllaan, de spoorlijn (en de bebouwing erboven), de Visseringlaan en de Volmerlaan. 

Satellietbeeld Kessler Park Kaart Kesslerpark en omgeving

We starten in dit deelgebied omdat de meeste kantoren zich hier bevinden. Ook ligt in het gebied Kesslerpark het leegstaande Shell terrein, waar we snel een nieuwe bestemming aan willen geven. Pas later maken we een plan voor het gebied ten zuidoosten van de Visseringlaan, waar onder andere de Broodfabriek ligt. Het vernieuwen van het werkgebied ten noordoosten van de Volmerlaan loopt gewoon door.

Het ontwikkelkader is straks de basis voor bestemmingsplannen en vergunningprocedures. Een eerste versie van het ontwikkelkader en het bestemmingsplan voor Kesslerpark verwachten wij in mei 2021 te kunnen presenteren. Ondernemers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan hun reactie geven en meedenken.