Kesslerpark en omgeving

Kesslerpark en omgeving is een bedrijvenlocatie in Plaspoelpolder. In het Kesslerpark ligt het leegstaande Shell terrein, waaraan we snel een nieuwe bestemming aan willen geven. In het Addendum op de Toekomstvisie Plaspoelpolder van 2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat op het bedrijventerrein meer functies dan alleen kantoren en bedrijven mogelijk worden.

Met de aanpak van Kesslerpark en omgeving kunnen we het verblijfsklimaat voor ondernemers én inwoners en het economisch vestigingsklimaat verbeteren. Dit willen wij doen met het oog op het ontwikkelingsperspectief van de directe omgeving hiervan. Ten zuiden van Kesslerpark wordt een zogenoemd gemengd werkgebied mogelijk. Ten noorden van Kesslerpark wordt een gemengd woongebied mogelijk. Dat betekent dat een deel van de kantoren in de toekomst bijvoorbeeld kan worden vervangen door wonen. En deel moet ook blijven vanwege de economische functie van het gebied en de ligging vlak bij het station. Bedrijfsbestemmingen willen we zo veel mogelijk behouden.

Ontwikkelkader Kesslerpark en omgeving

Er is een plan nodig om te bepalen hoe het deelgebied Kesslerpark en omgeving er ongeveer uit moet komen te zien. Dit plan maakt de gemeente. Dat doet ze niet alleen, maar in samenwerking met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden. Dit plan noemen we ontwikkelkader. Het omvat regels waarbinnen eigenaren en projectontwikkelaars plannen kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente biedt het richtlijnen voor de herinrichting van de straten en andere openbare ruimte.

Het deelgebied Kesslerpark en omgeving, waarvoor het ontwikkelkader wordt gemaakt, wordt begrensd door de Sir Winston Churchilllaan, de spoorlijn (en de bebouwing erboven), de Visseringlaan en de Volmerlaan. 

Satellietbeeld Kessler Park Kaart Kesslerpark en omgeving

We starten in dit deelgebied omdat de meeste kantoren zich hier bevinden. Ook ligt in het gebied Kesslerpark het leegstaande Shell terrein, waar we snel een nieuwe bestemming aan willen geven. Pas later maken we een plan voor het gebied ten zuidoosten van de Visseringlaan, waar onder andere de Broodfabriek ligt. Het vernieuwen van het werkgebied ten noordoosten van de Volmerlaan loopt gewoon door.

Het ontwikkelkader is straks de basis voor bestemmingsplannen en vergunningprocedures. Een notitie met de bouwstenen van het ontwikkelkader en het bestemmingsplan voor Kesslerpark hebben wij 17 mei gepresenteerd middels een participatiebijeenkomst. Deze notitie is ook gepresenteerd in een powerpoint. Ook zijn drie initiatieven voor verbouwplannen gepresenteerd door ontwikkelaars. Ondernemers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 31 mei hun reactie geven op alle 5 documenten om mee te denken. 

Uitnodiging maandelijks inloop uur Kesslerpark

Het afgelopen voorjaar zijn er meerdere bijeenkomsten over de ontwikkelingen in het Kesslerpark geweest. De gemeente heeft toen input gekregen voor het op te stellen ontwikkelkader, waaronder ook de wens van betere communicatie. Wij organiseren daarom nu maandelijks een inloop uur waar u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en vragen kunt stellen.
Wij nodigen u van harte uit om het eerste inloop uur bij te wonen op vrijdag 12 november 2021 van 9.30-10.30. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Sir Winston Leisure Center, Kessler Park 30, waar u tijdens dit uur uw vragen kunt stellen of informatie kunt ophalen over de ontwikkelingen binnen het Kesslerpark. Aangezien dit een horecagelegenheid is, is een QR-code vereist.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door vóór 10 november een e-mail te sturen aan: kesslerpark@rijswijk.nl o.v.v. ‘deelname bijeenkomst Kesslerpark 12 november 2021’. Vermeld in de mail uw naam, adres en e-mailadres, zodat wij u de benodigde gegevens kunnen toesturen.

Vragen?

Mocht u al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager: Marlies Swart, via telefoonnummer; (070) 326 1085 of via e-mail mswart@rijswijk.nl.

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid bij de bijeenkomst.”