Karel Doormanlaan

De Karel Doormanlaan heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Dit is alleen mogelijk met een nieuwe inrichting. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Karel Doormanlaan
Een nieuwe inrichting maakt de straat mooier: een verbeterd wegdek, en veilige stoep, mooi groen, voldoende parkeerruimte en een goede verlichting.

Planning werkzaamheden

Fase 1 tot en met 11 zijn door aannemersbedrijf Van Eijk uitgevoerd. De faseringsplan kunt u hier terugvinden
Er zijn nog een paar kleine punten die aangepast moeten worden. Deze werkzaamheden staan ingepland voor week 25.  U kunt hier het aangepaste plan inzien

Informatie over de nieuwe ééngezinswoningen en tiny houses van Rijswijk Wonen vindt u op  http://www.rijswijkwonen.nl/Project/de-schakel/

Aanpak in fasen

De nieuwe inrichting gebeurt in fasen. Dat is nodig omdat Rijswijk Wonen nog onderzoek doet. De corporatie wil weten of ze een aantal woningen kan moderniseren. Het gaat om deze woningen:

  • Karel Doormanlaan 114 t/m 144
  • Karel Doormanlaan 162 t/m 192
  • Karel Doormanlaan 3 t/m 153

Het is dus nog niet duidelijk wat er op het deel vanaf Park De Driesprong tot aan de Burg. Elsenlaan gaat gebeuren. We beginnen daarom met de Karel Doormanlaan vanaf de Huis te Landelaan tot aan de Karel Doormanlaan 155-157.

Definitief inrichtingsplan

Wij hebben eind vorig jaar met elkaar gesproken over het inrichtingsplan. Daarna zijn we begonnen met de uitwerking en voorbereiding van het project. Lang bleef onduidelijk wanneer we met het project konden starten. Dit had te maken met de ontwikkeling rondom het schoolgebouw aan de Generaal Vetterstraat. lntussen is hierover meer duidelijkheid en kunnen we u informeren over het vervolg.

Eind oktober jl. is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld door het college van B&W. U kunt het plan en de nota van beantwoording hier terugvinden.

Bijeenkomst 11 november 2019

Op maandag 11 november was er een informatiebijeenkomst over de nieuwe inrichting van de Karel Doormanlaan.