Karel Doormanlaan

De Karel Doormanlaan heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Dit is alleen mogelijk met een nieuwe inrichting. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Karel Doormanlaan
Een nieuwe inrichting maakt de straat mooier: een verbeterd wegdek, en veilige stoep, mooi groen, voldoende parkeerruimte en een goede verlichting.

Aanpak in fasen

De nieuwe inrichting gebeurt in fasen. Dat is nodig omdat Rijswijk Wonen nog onderzoek doet. De corporatie wil weten of ze een aantal woningen kan moderniseren. Het gaat om deze woningen:

  • Karel Doormanlaan 114 t/m 144
  • Karel Doormanlaan 162 t/m 192
  • Karel Doormanlaan 3 t/m 153

Het is dus nog niet duidelijk wat er op het deel vanaf Park De Driesprong tot aan de Burg. Elsenlaan gaat gebeuren. We beginnen daarom met de Karel Doormanlaan vanaf de Huis te Landelaan tot aan de Karel Doormanlaan 155-157.

Bijeenkomst 27 november 2018

Op 27 november was er een bijeenkomst waar de plannen werden gepresenteerdU kon reageren tot 4 januari 2019.