Huis van de Stad

Het college is een traject gestart om de haalbaarheid van een Huis van de stad te realiseren op de locatie van het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan.

Oude stadhuis
Het Huis van de Stad moet een plaats worden waar inwoners en bezoekers zich veilig, thuis en welkom voelen. Gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Door de ruimte slim in te richten kan de hele gemeentelijke organisatie hier worden gehuisvest. Het Huis van de Stad biedt ook nog ruimte voor maatschappelijke instellingen.

Eisen van nu
Het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan is in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Om te kunnen voldoen aan de eisen van nu, moet het pand gerenoveerd worden. Dit moet gebeuren zonder dat er sprake is van een lastenverhoging voor de Rijswijkers.

Besluit college
Het college heeft in april 2015 aan de gemeenteraad laten weten dat het daadwerkelijk mogelijkheden ziet voor het Huis van de Stad. Dit gebeurde op basis van onderzoek door bureau BBN adviseurs.
In oktober 2015 heeft het college aangegeven dat een stapsgewijze uitvoering van het project mogelijk is. Op die manier blijven de kosten het laagst.

Onderzoek naar gefaseerde uitvoering
Op 24 mei 2016 heeft de raad een aantal strategische keuzes gemaakt en ingestemd met het nader in beeld brengen van een gefaseerde uitvoering van het Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan.