Huis te Hoornkade

De laatste jaren is er veel werk uitgevoerd aan de ondergrondse infrastructuur van de Huis te Hoornkade. Eind 2015 en begin 2016 zijn de plannen voor de bovengrondse inrichting gepresenteerd. De uitvoering van de werkzaamheden is in 2016 gestart.

Huis te HoornkadeDe tijdelijke inrichting zal dan plaatsmaken voor de definitieve  inrichting die goed past in het sfeervolle karakter van hoge kwaliteit van de Huis te Hoornkade.

Locatie
Er wordt gewerkt aan de huis te Hoornkade tussen de Haagweg en Populierlaan. Dit zal gebeuren in deelfases.

In dezelfde periode zal ook worden gewerkt aan het deel van de route wat ligt aan het Jaagpad tussen de achterzijde van TNO en de Lange kleiweg.

Meer informatie over dat deel vindt u hier.

Uitvoering in fases

  • Fase 1 van Haagweg tot Thierensekade van 22 augustus tot circa half oktober 2016
  • Fase 2 van Thierenskade tot Larikslaan
  • Fase 3 van Larikslaan tot de Populierlaan 

Overlast
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk op het aangegeven faseringsvak. De parkeergelegenheid is beperkt daardoor moet u misschien wat verder van huis parkeren dan gewoonlijk.

Werktijden
Om u zo min mogelijk hinder te laten ondervinden, wordt er op werkdagen gewerkt tussen 7.00 en 16.00 uur. In geval van calamiteiten kan hiervan worden afgeweken.

Huisvuil
Uw huisvuil wordt tijdens de werkzaamheden op een andere locatie opgehaald dan u gewend bent. De aanbiedplaatsen voor huisvuil worden met borden aangegeven en verschillen per fase. U mag uw huisvuil op de zelfde dagen die u gewend bent aanbieden.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven
Tijdens de werkzaamheden wordt in fases de rijbaan, de parkeerplaatsen en het trottoir opgebroken. Woningen en bedrijven zijn voor voetgangers wel bereikbaar. Er worden loopschotten neergelegd..

Bereikbaarheid hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de nog beschikbare parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Voor de hulpdiensten worden indien nodig rijplaten neergelegd.

Parkeren en bereikbaarheid omgeving
Om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de werkzaamheden zijn (tijdelijke) verkeersmaatregelen noodzakelijk. De rijrichting zal in een aantal straten tijdelijk gewijzigd worden en omleidingen worden ingesteld. De omleiding en andere wijzigingen worden met tijdelijke verkeersborden aangeven. De parkeergelegenheid is beperkt daardoor moet u misschien wat verder van huis parkeren dan gewoonlijk.