Horeca en terrassen In de Bogaard

Het college van B&W heeft op 30 augustus 2016 de ‘Visie horeca en uitvoeringskader terrassen In de Bogaard, nadere uitwerking terrassen deelgebied Bomenplein ‘en de zienswijzennota vastgesteld.

Artist Impression In de Bogaard

In december 2019 is het Masterplan voor In de Bogaard vastgesteld. Basisgedachte daarin is dat In de Bogaard zich moet ontwikkelen van een monotoon winkelcentrum naar een levendig en onderscheidend centrum met een sterke concentratie en mix van (nieuwe) functies. De levendigheid en aantrekkingskracht kan hiermee worden vergroot. Horeca en terrassen passen hier uitstekend bij. Ook vanuit de markt is er een toenemende vraag naar horeca en terrassen. Het college van B&W wil deze ontwikkeling daarom graag faciliteren, maar wel sturen ten behoeve van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levendigheid van het gebied.

De vastgestelde stukken zijn hiernaast te downloaden.