HBG-locatie

In het forum Stad van de gemeenteraad zijn op 26 januari 2016 de eerste ontwerpschetsen gepresenteerd voor het kantoorpand van de voormalige Hollandse Beton Groep, beter bekend als het HBG-pand.

Artist impression HBG-locatieIn januari en februari 2016 is een zogenaamde ‘omgevingsconsultatie’ georganiseerd met onder andere een algemene informatieavond. De volgende stap in het herontwikkelingsproces is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het uitwerken van het bouwplan voor de 1e fase.

Het plan

De gemeente heeft samen met de nieuwe eigenaar Syntrus Achmea Real Estate & Finance de locatie opnieuw bestudeerd en randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van circa 550 appartementen op de hoek van de Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan. Hiermee zijn de oude plannen van Modulus, dat inmiddels failliet is, van de baan.

Op de locatie worden bij voorkeur losse gebouwen gerealiseerd waardoor doorkijkjes blijven bestaan tussen de gebouwen. Tussen de gebouwen is een aantrekkelijk groen dek ontworpen dat als binnentuin dient. Parkeren gebeurt onder het dek. Aan de kruising is een hoog en bijzonder gebouw bedacht, dat een landmark vormt voor het centrumgebied rondom In de Bogaard.

Met een invulling van deze locatie kan een einde komen aan de langdurige leegstand van het voormalig hoofdkantoor van HBG.

Planning

De gemeente Rijswijk en Syntrus Achmea trekken samen op in deze ontwikkeling. Na een verdere architectonische uitwerking en kunnen de noodzakelijke procedures (bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning) worden gestart.

Naar verwachting zijn de eerste woningen in 2018 klaar. De tijdelijke studentenhuisvesting blijft tot die tijd in het bestaande kantoor aanwezig.

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor de “Herontwikkeling HBG-locatie” is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ligt vanaf vrijdag 6 oktober 2017 zes weken ter inzage, dus tot en met donderdag 16 november 2017. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend. Tijdens deze periode wordt een inloopbijeenkomst op maandag 23 oktober georganiseerd. De stukken kunt u hier lezen.