Geestbrugkade

Voor het braakliggende terrein Geestbrugkade 38, heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van De Groene Groep, de eigenaar van het terrein, voor het realiseren van een appartementencomplex. 

Het voorstel is om 13 koopappartementen van 5 verdiepingen (begane grond plus 4 bouwlagen)  met een ondergrondse parkeergarage te bouwen tussen de Nassaukade 68-96 en het pand van Vastbouw aan de Geestbrugkade 37. Het terrein aan de achterzijde zal worden ingericht als groene binnentuin met 13 bergingen.

Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (vooraanzicht) Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (achteraanzicht)

Het ontwerp

Het appartementencomplex krijgt een eigentijdse architectuur en identiteit, passend qua schaal en vormgeving in de straatwand. Als basis is gekozen voor een stevig volume waarvan de contour doet denken aan die van een pakhuis, een vorm die verwijst naar de historie van deze plek.

Voor de afwerking van het gebouw is gekozen voor verschillende duurzame materialen, zoals houten gevelbekleding en keramische tegels voor de gevels, wanden en vloeren. Het gebouw is natuur-inclusief en klimaatadaptief ontworpen, en beplanting is als integraal onderdeel opgenomen. Er is veel ruimte en aandacht voor biodiversiteit, het vasthouden van water en het voorkomen van hittestress.

Planning en ter inzage legging

Voor dit bouwplan wordt, vanwege strijdigheid met het geldende bestemmingsplan, een uitgebreide Wabo-procedure gevolgd. Dit betekent dat er een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad moet worden gevraagd. Na de afgifte van de ontwerp-verklaring zal deze medio oktober samen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze indienen.