Geestbrugkade

Voor het braakliggende terrein Geestbrugkade 38, heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van De Groene Groep, de eigenaar van het terrein, voor het realiseren van een appartementencomplex. 

Het voorstel is om 13 koopappartementen van 5 verdiepingen (begane grond plus 4 bouwlagen)  met een ondergrondse parkeergarage te bouwen tussen de Nassaukade 68-96 en het pand van Vastbouw aan de Geestbrugkade 37. Het terrein aan de achterzijde zal worden ingericht als groene binnentuin met 13 bergingen.

Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (vooraanzicht) Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (achteraanzicht)

Het ontwerp

Het appartementencomplex krijgt een eigentijdse architectuur en identiteit, passend qua schaal en vormgeving in de straatwand. Als basis is gekozen voor een stevig volume waarvan de contour doet denken aan die van een pakhuis, een vorm die verwijst naar de historie van deze plek.

Voor de afwerking van het gebouw is gekozen voor verschillende duurzame materialen, zoals houten gevelbekleding en keramische tegels voor de gevels, wanden en vloeren. Het gebouw is natuur-inclusief en klimaatadaptief ontworpen, en beplanting is als integraal onderdeel opgenomen. Er is veel ruimte en aandacht voor biodiversiteit, het vasthouden van water en het voorkomen van hittestress.

Planning en ter inzage legging

Voor dit bouwplan wordt, vanwege strijdigheid met het geldende bestemmingsplan, een uitgebreide Wabo-procedure gevolgd. Dit betekent dat er een ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad is gevraagd. De raad heeft deze op 6 oktober 2020 afgegeven. Het afgeven van deze verklaring maakt dat de volgende stap in het proces, het ter inzage leggen van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning kan worden gestart.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt per 4 december 2020 samen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn van zes weken, dus tot 15 januari 2021 kan iedereen zijn zienswijze indienen. Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking. Indien er geen zienswijzen op het plan worden ingediend zal de omgevingsvergunning worden verleend. Indien er één of meerdere zienswijzen worden ingediend zullen deze in behandeling worden genomen en wordt aan de raad de definitieve verklaring van geen bedenkingen gevraagd. 

De plannen kunt u inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer:  NL.IMRO.0603.ovgeestbrugkade38-ON01.