Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.

Van Dijcklaan Van Ostadelaan

Voorlopig inrichtingsplan

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van donderdag 15 oktober 2020 hebben wij het voorlopige inrichtingsplan, het voorlopig groenplan en twee ontwerp varianten van de voortuinen van Vidomes gepresenteerd. Hier kunt u de presentatie terug lezen.

In een eerder stadium hebben we u de voorgenomen plannen toelicht via een videopresentatie en gevraagd om mee te denken. De ideeën en/of wensen die wij hebben ontvangen, via het online participatieplatform hebben wij, waar mogelijk en haalbaar, opgenomen in het voorlopig inrichtingsplan. Hier kunt u lezen welke ideeën en/of wensen tot nu toe door u en/of uw medebewoners zijn ingediend en hoe we deze hebben ver werkt.

Reactie

Na de digitale bijeenkomst kunt u tot 6 november 2020 uw reactie geven op het voorlopig inrichtingsplan Klik daarvoor op onderstaande afbeelding.

Start van het meedenkproces

Omdat een fysieke bijeenkomst en presentatie van de plannen door de coronamaatregelen al sinds maart 2020 niet mogelijk is, hebben wij in onderstaande videopresentatie onze voorgenomen plannen laten zien, waarop bewoners en andere belanghebbenden hebben gereageerd.