Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.

Van Dijcklaan Van Ostadelaan

Nieuwe ontwikkelingen

Vanaf maandag 14 maart 2022 starten de werkzaamheden om de Van Dijck, en Van Ostadelaan van een nieuwe inrichting te voorzien. We voeren de werkzaamheden in 7 fases uit  zoals hieronder is aangegeven. We verwachten dat deze werkzaamheden begin oktober 2022 klaar zijn.

Vanaf november 2022 brengen we de nieuwe beplanting in de straten aan. Vidomes zal op dat moment de voortuinen opnieuw inrichten en voorzien van de beplanting.

De fases van de werkzaamheden zijn als volgt:

  • Fase 1: Van Dijcklaan (Burg. Elsenlaan tot Jan Tooroplaan) Gereed
  • Fase 2: Van Dijcklaan (Jan Tooroplaan tot Van Dijcklaan 11a-h) Gereed
  • Fase 3: Van Dijcklaan (Van Dijcklaan 11a-h tot Jozef Israëlslaan) week 19 t/m week 29
  • Fase 4: Van Ostadelaan (Van Ostadelaan 70 tot Jozef Israëlslaan) week 33 t/m week 40
  • Fase 5: Van Ostadelaan (Jan Tooroplaan tot Van Ostadelaan 70) week 38 t/m week 45
  • Fase 6: Van Ostadelaan (Burg. Elsenlaan tot Jan Tooroplaan) week 43 t/m week 51
  • Fase 7.1: Jan Tooroplaan (Van Ostadelaan tot Van Dijcklaan) week 16 t/m week 19
  • Fase 7.2: Jan Tooroplaan (Van Ostadelaan tot Van Dijcklaan) week 38 t/m week 45

Hier vindt u een tekening van de diverse fases.

Definitief inrichtingsplan

Het definitief inrichtingsplan en het ontwerp van de voortuinen van Vidomes zijn gereed en worden in onderstaande videopresentatie nader toegelicht. De bewoners hadden tot vrijdag 12 maart 2021 de gelegenheid gehad om te reageren op de plannen. Het college van B&W heeft op 30 maart 2021 het definitief inrichtingsplan vastgesteld.

 

Het definitieve inrichtingsplan, het ontwerp van de voortuinen en de impressies kunt u hieronder inzien.

Meedenkproces

In een eerder stadium hebben we u de voorgenomen plannen toelicht via een videopresentatie en gevraagd om mee te denken. De ideeën en/of wensen die wij hebben ontvangen, via het online participatieplatform hebben wij, waar mogelijk en haalbaar, opgenomen in het voorlopig inrichtingsplan. Hier kunt u lezen welke ideeën en/of wensen tot nu toe door u en/of uw medebewoners zijn ingediend en hoe we deze hebben verwerkt.

Omdat een fysieke bijeenkomst en presentatie van de plannen door de coronamaatregelen al sinds maart 2020 niet mogelijk is, hebben wij in onderstaande videopresentatie onze voorgenomen plannen laten zien, waarop bewoners en andere belanghebbenden hebben gereageerd.

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van donderdag 15 oktober 2020 hebben wij het voorlopige inrichtingsplanhet voorlopig groenplan en twee ontwerp varianten van de voortuinen van Vidomes gepresenteerd. Hier kunt u de presentatie teruglezen.

De bewoners zijn tot 6 november in de gelegenheid gesteld hun ideeën en/of wensen voor de inrichting kenbaar te maken. Hier kunt u lezen welke ideeën en/of wensen  zijn ingediend en hoe we deze gaan verwerken in het definitief inrichtingsplan.