Diepenhorstlaan

De Diepenhorstlaan vorm een belangrijke toegang tot het bedrijventerrein Plaspoelpolder. De entree heeft een stenig karakter en is weinig uitnodigend. Het college van B&W heeft besloten de entree een kwaliteitsimpuls te geven en deze opnieuw her in te richten en te vergroenen.

vo_diepenhorstlaan_faseringWaar ligt het?

Het totale her in te richten gebied strekt zich uit vanaf het viaduct tot de eerste kruising Visserringlaan – Diepenhorstlaan en van de sloot naast het EPO-gebouw  tot de gevel van de panden van het Rijksbedrijvencentrum (schets van het plangebied).

Gefaseerd uitvoeren

De wens om de Plaspoelpolder te vergroenen speelt al veel langer. Dit vloeit voort uit de Toekomstvisie Plaspoelpolder.  In de afgelopen periode is samen met de ondernemers in de directe omgeving  gewerkt aan een passend ontwerp. Er is gekeken naar de mogelijkheden om de weg efficiënter in te richten, betere verlichting aan te brengen en te vergroenen.

De herinrichting van de Diepenhorstlaan gebeurt in 2 fases en bestaat uit drie onderdelen. Het gaat in eerste instantie om de uitvoering van fase 1. De uitvoering van fase 2 volgt in een later stadium.

  1. Fase 1:  het aanpassen van de zijberm en het fietspad langs de ventweg; 
  2. Fase 2:  het aanpassen van de middenberm en  het talud naast de sloot.