Delftweg

De Delftweg verandert in rap tempo van uiterlijk: de werkzaamheden voor de herinrichting tot fietsstraat zijn al over de helft. Doorgaand verkeer moet nog wel tot het eind van het jaar rekening houden met omleidingen.

Delftweg 2018

Bereikbaarheid

De omleidingsroutes zijn opgeheven en de Delftweg is bereikbaar voor al het verkeer.

Waarom een fietsstraat?

Er zijn drie redenen om een fietsstraat aan te leggen:

  • De oude situatie was in deze tijd niet meer goed genoeg. Het fietspad was eigenlijk te smal en onveilig. Steeds meer mensen gebruiken een elektrische fiets en rijden daardoor harder dan andere fietsers. Deze twee groepen gebruikers zitten elkaar in de weg, vooral als het druk is. Straks hebben alle groepen fietsers meer ruimte.
  • Voetgangers liepen over het fietspad of het smalle trottoir. In de nieuwe situatie komt er een trottoir van anderhalve meter breed langs de hele Delftweg.
  • Sommige oversteken over de trambaan kunnen veiliger. Auto’s die bijvoorbeeld vanaf een bedrijf de Delftweg wilden opdraaien, moesten op de trambaan wachten tot ze de weg konden oprijden. In het nieuwe situatie is er meer ruimte en kunnen auto’s voorbij de trambaan wachten.

Waarom moet juist nu de Delftweg opnieuw worden ingericht?

Er spelen meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd:

  • De HTM gaat de trambaan aanpassen aan de nieuwe tram zoals die nu ook al op lijn 17 rijdt.
  • De gemeente wil de afwatering van de weg verbeteren, de nutsbedrijven moeten water- en gasleidingen vervangen.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

Het ontwerp is opgesteld door de gemeente Rijswijk, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en HTM. De wensen en opmerkingen van omwonenden en ondernemers zijn hierin zoveel mogelijk verwerkt.

Gaan auto’s niet te hard rijden?

De maximumsnelheid in de fietsstraat is dertig kilometer per uur. Er komen verkeersdrempels in de weg om dat af te dwingen. Ook de verdere inrichting van de weg zorgt ervoor dat auto’s niet te hard gaan rijden.

Hoe zit het met vrachtverkeer?

Vrachtverkeer is toegestaan op een deel van de Delftweg, namelijk van de Zuiderweg tot aan het bedrijventerrein. De woningen zijn wel bereikbaar voor bestemmingsvrachtverkeer zoals verhuiswagens. De Delftweg voldoet aan alle wettelijke eisen voor vrachtverkeer.

Verdwijnen er bomen?

Ja, voor de werkzaamheden bij de oever en de fietsstraat moeten bomen verdwijnen, dat kunnen we niet voorkomen. Bomen tussen de voortuinen en parkeervakken gaan we niet kappen. Deze zijn gezond en passen bij de uitstraling van de Delftweg.

Meer informatie