Dr. H. Colijnlaan

Aan de Dr. H. Colijnlaan op nummer 306 en 339-341 staan leegstaande kantoorpanden. Initiatiefnemers gaan hun panden transformeren naar huurwoningen.

Artist impression Colijnlaan 339

Op maandag 20 mei jl. organiseerde de gemeente Rijswijk samen met de initiatiefnemers een inloopbijeenkomst om deze plannen te presenteren aan omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden. De plannen zijn goed ontvangen.

Verkeer en parkeren

Tijdens de inloopavond zijn diverse vragen gesteld over autoverkeer en de parkeerdruk in de wijk. Voor beide locaties is berekend hoeveel verkeersbewegingen deze in de oude functie (kantoor) genereerden en hoeveel verkeersbewegingen er te verwachten zijn na de transformatie. De conclusie is dat de twee locaties samen minder verkeer aantrekken dan in het verleden.

Wel is het zo dat door het wijzigen van kantoorfunctie naar woningen de routes wijzigen. Woningen leiden in de ochtendspits tot verkeersbewegingen de wijk uit en in de avondspits de wijk in. Bij kantoren is dit precies omgekeerd. De verwachting is dat de nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling in en om de wijk.

Op basis van landelijke kengetallen is voor beide locaties de parkeerbehoefte berekend. De verwachting is dat beide plannen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor zowel bewoners als bezoekers. De locatie Colijnlaan 339-341 heeft zelfs een overschot aan parkeerplaatsen. De ontwikkelaar overweegt om deze voor omwonden beschikbaar te stellen. Ondanks dat er in de parkeervoorzieningen op eigen terrein bij de nieuwbouw rekening wordt gehouden met bezoekersparkeren mogen bezoekers uiteraard ook op straat parkeren. De verwachting is dat hiervoor voldoende ruimte zal zijn. Misschien niet recht voor de deur, maar dan wel in de omgeving. Parkeerdruktellingen over de afgelopen periode geven hiervoor handvatten. De ervaring is dat het meeste bezoek bij woningen in de avonden plaatsvindt. De parkeerdruktellingen geven aan dat op deze momenten nog voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Vervolg procedure

Voor de transformaties zijn omgevingsvergunningen noodzakelijk. Deze worden naar verwachting in de tweede helft van 2019 verleend. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning(en). Alle verleende omgevingsvergunningen worden gepubliceerd op www.rijswijk.nl. Via de website www.overheid.nl kunt u zich aanmelden voor een email-attendering. Dan krijgt u een melding wanneer er een bouwplan speelt in uw buurt. Via deze attendering krijgt u ook meldingen over verlening van de omgevingsvergunningen voor de locaties aan de Dr. H. Colijnlaan

Planning

Naar verwachting start de transformatie naar woningen eind 2019. De huurwoningen worden naar verwachting eind 2020 opgeleverd. Gemeente Rijswijk en de initiatiefnemers bespreken de planningen en stemmen dit voor zover mogelijk op elkaar af. Komend jaar zal het in de wijk druk zijn met bouwverkeer. Dat kan niet worden voorkomen. De ontwikkelaars informeren direct omwonenden huis aan huis met een nieuwsbrief.