Bogaardplein

Het concept inrichtingplan Bogaardplein heeft in oktober/november 2018 ter inzage gelegen. Momenteel wordt, mede op basis van de ingediende inspraakreacties, gewerkt aan het Definitief Ontwerp. Als alles volgens planning verloopt wordt de uitvoering gestart in het eerste kwartaal van 2020.

Artist impressie BogaardpleinU kunt het plan hier inzien.