Groene Assenkruis

Er wordt volop geïnvesteerd in de Plaspoelpolder. Deze zomer is het nieuwe gebouw van het Europese Octrooibureau opgeleverd, is het laatste blok van Harbour Village gerealiseerd en hebben diverse nieuwe ondernemers hun weg gevonden naar het gebied. De gemeente wil naast de investering in de openbare ruimte van de Treubstraat en entree Diepenhorstlaan, nu ook investeren in de openbare ruimte van het assenkruis.

Assenkruis

Project Groene Assenkruis

We gaan starten met een uitwerking in het openbaar gebied, te beginnen met de Verrijn Stuartlaan en Diepenhorstlaan (het “assenkruis” in Plaspoelpolder). We gaan de verkeersveiligheid op deze kruising verbeteren. De mogelijkheid voor een rotonde wordt momenteel onderzocht.. Daarnaast is de herinrichting van de twee straten aan de orde. In lijn met de Toekomstvisie Plaspoelpolder wordt er bij de uitwerking hiervan gekeken naar de bereikbaarheid, vergroening en duurzaamheid. Immers deze assen, gelegen in het hart van het werkgebied, bepalen in grote mate de uitstraling van de Plaspoelpolder.

Situatieschets Assenkruis


Bijeenkomst

Het maken van een ontwerp voor het “assenkruis” wil de gemeente graag samen met de ondernemers, eigenaren of anderzijds belanghebbenden in het gebied doen. In september vindt daarom een bijeenkomst plaats.

Toekomstvisie Plaspoelpolder

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de gemeente vorig jaar de Toekomstvisie Plaspoelpolder vastgesteld. Een Toekomstvisie die samen met ondernemers, eigenaren en gebruikers is opgesteld. In de visie is  onder andere de versterking van bereikbaarheid, vergroening en duurzaamheid opgenomen. Vanuit deze visie gaan we nu werkelijk aan de slag.

Terugkoppeling bijeenkomsten Groen Assenkruis

Er hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden om betrokkenen mee te laten denken over het Assenkruis en wensen en ideeën te inventariseren. Onder de betrokkenen waren ondernemers, pandeigenaren, werknemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangenorganisaties (Platform Groen en Fietsersbond). Lees hier de terugkoppeling van deze bijeenkomsten.

Informatiebrieven