The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

Voor het momenteel leegstaande gebouw aan de Van Markenlaan 5, waar tot voor kort Middin gehuisvest was, wordt een nieuw plan ontworpen genaamd: The Beatrix.

Ondertekening Van Markenlaan 5

In de komende jaren zal worden gewerkt aan het realiseren van 188 huur appartementen in de vrije sector middenhuur. Het pand zelf zal nagenoeg hetzelfde blijven, er wordt wel een laag aan toegevoegd. Er wordt bij dit plan ingezet op deelmobiliteit, zoals bijvoorbeeld het delen van auto’s, scooters en elektrische deelfietsen die bij het gebouw beschikbaar zullen zijn. Mede daarom zijn deze appartementen onder andere interessant voor jonge professionals, die net zijn afgestudeerd en werken in de stad.

Informatiebijeenkomst juli 2021

Het proces bevindt zich op dit moment in de fase van het voorlopige ontwerp. De plannen hiervoor zijn op 14 juli 2021 gedeeld met de buurt en overige geïnteresseerden. Tijdens deze avond is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het verslag van deze informatieavond en het voorlopig ontwerp zijn te vinden in de kolom rechts.

Planologische procedure

Momenteel wordt de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar afgerond. Om de ontwikkeling mogelijk te maken volgt de ontwikkelaar de kruimelprocedure. Daarmee wordt in een verkorte procedure afgeweken van het bestemmingsplan. De ontwikkelaar vraagt een kruimelvergunning aan bij de gemeente met daarin een onderbouwing voor de transformatie van kantoor- naar woongebouw. De kruimelprocedure kan worden gevolgd voor dit plan, omdat het een transformatie betreft waarbij grosso modo enkel de functie verandert en niet het bouwvolume en de omvang van het pand.

Planning

Naar verwachting zal de ontwikkelaar eind dit jaar starten met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Naar verwachting start de aannemer in het eerste kwartaal van 2022 met de transformatie van kantoor- naar woongebouw. De werkzaamheden duren naar verwachting 1 jaar, tot begin 2023.