The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

In de komende jaren zal worden gewerkt aan het realiseren van 188 huur appartementen in de vrije sector middenhuur. Het pand zelf zal nagenoeg hetzelfde blijven, er wordt wel een laag aan toegevoegd. Er wordt bij dit plan ingezet op deelmobiliteit, zoals bijvoorbeeld het delen van auto’s, scooters en elektrische deelfietsen die bij het gebouw beschikbaar zullen zijn. Mede daarom zijn deze appartementen onder andere interessant voor jonge professionals, die net zijn afgestudeerd en werken in de stad.

Impressie The Beatrix

Afgelopen periode

Op 14 juli 2021 heeft de ontwikkelaar een informatieavond georganiseerd voor de buurt. Tijdens deze informatieavond heeft iedereen het schetsontwerp kunnen zien.  Een jaar later, op 12 juli 2022, hebben de gemeente en de ontwikkelaar de anterieure overeenkomst ondertekent voor dit project. De afgelopen maanden heeft de aannemer al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd: het gebouw is nu leeg en het groen rondom het gebouw is weggehaald

Wethouder Armand van de Laar van gemeente Rijswijk en Frank Verkerk van TB Verkerk Projects, tekenen de definitieve overeenkomst.

Omgevingsvergunning ter inzage

De ontwikkelaar volgt de zogenaamde ’kruimelprocedure’. Deze (kortere) procedure is mogelijk omdat ‘slechts’ de functie van het kantoor verandert en de bouwvolume en de omvang van het pand (bijna) niet toenemen. Als onderdeel van de aanvraag is er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld door de ontwikkelaar. Hierin wordt het project zowel ruimtelijk als milieutechnisch gemotiveerd. Op 25 juli 2022 is de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Gemeenteblad van Rijswijk. Hiermee komt de start van de verbouwing een stuk dichterbij. Deze publicatie is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-347525.html. Dat gemeente Rijswijk de omgevingsvergunning heeft afgegeven, betekent dat ze wil instemmen met het plan. Mocht u het daar niet mee eens zijn, dan kunt u bezwaar maken.

Hoe bezwaar maken?

De omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing ligt sinds 25 juli 2022 tot 4 september 2022 (altijd 6 weken) ter inzage bij de balie publieksvoorlichting bij de gemeente Rijswijk in het Stadhuis aan het Bogaardplein. De stukken zijn ook digitaal te vinden op  www.rijswijk.nl/projecten/vanmarkenlaan. Iedereen kan tot en met uiterlijk 4 september 2022 schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk of digitaal via https://www.rijswijk.nl/ondernemers/product/bezwaarschrift-indienen. De aanvraag omgevingsvergunning is zaaknummer 2021122489339. Daarop kunt u zoeken.

Planning

Binnenkort informeren wij u over start werkzaamheden. Dan hoort u tijdens een informatieavond meer over de planning, de uitvoering, bouwroutes en eventuele omleidingen. Ook zal de ontwikkelaar het definitieve bouwplan aan u presenteren. Naar verwachting start de aannemer in het derde kwartaal van 2022 met de transformatie van kantoor- naar woongebouw. De werkzaamheden duren naar verwachting 1 jaar, tot medio 2023.