Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Acacialaan

De nieuwe tram

De gemeente versmalt de Acacialaan tussen de Eiklaan en de Haagweg van twee rijbanen naar één. De wegversmalling is noodzakelijk voor de komst van de nieuwe tram op de route van lijn 15. De werkzaamheden duren tot en met zaterdag 25 maart.

Asielzoekerscentrum Rijswijk

Logo Coa

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt overal in het land naar mogelijke opvanglocaties voor het snel groeiende aantal asielzoekers. Zo ook in Rijswijk.

Belastingkantoor

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.

Brede school Rembrandtkwartier

Plattegrond Brede School Rembrandkwartier 2

Voor de basisscholen Daltonschool ’t Prisma, Godfried Bomansschool  en J.H. Snijdersschool wordt nieuwbouw gerealiseerd binnen één gebouw, de Brede school Rembrandtkwartier. De geplande start van de bouw is juli 2018. 

De Voorde

Voorde

De gemeente heeft besloten landhuis De Voorde in de Landgoederenzone te verkopen. Er is een kandidaat-koper die De Voorde als een hotel-restaurant in het hoger segment wil exploiteren.

Duurzame renovatie rioolstelsel

Werkzaamheden aan het gat in de Polakweg

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud en aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool herstellen.

European Patent Office

Nieuwe EPO gebouw

Het European Patent Office EPO is de grootste internationale instelling in Nederland.

Generaal Spoorlaan

Generaal Spoorlaan

De Generaal Spoorlaan heeft onderhoud nodig tussen de Huis te Landelaan en de Burgemeester Elsenlaan. Zowel boven de grond (asfalt, bomen, groen) als onder de grond (riolering, kabels en leidingen). Dit onderhoud is de aanleiding voor het project “Samen voor een mooie Generaal Spoorlaan”.

HBG-locatie

Artist impression HBG-locatie

In het forum Stad van de gemeenteraad zijn op 26 januari 2016 de eerste ontwerpschetsen gepresenteerd voor het kantoorpand van de voormalige Hollandse Beton Groep, beter bekend als het HBG-pand.