Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Bogaardplein

Artist impressie Bogaardplein

Met de herinrichting van het Bogaardplein werken we aan een levendig, groen en aantrekkelijk plein. Dit past bij de plannen om In de Bogaard de komende jaren te verbouwen tot het nieuwe Bogaard stadscentrum van Rijswijk. Het is het eerste project dat na de vaststelling van het Masterplan ‘In de Bogaard’ (2019) wordt uitgevoerd. 

Bestuurlijke lus bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”

Hoornwijck-Broekpolder

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de raad van de gemeente Rijswijk op 14 september 2021 het bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening heeft aangepast door een nadere motivering op te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 24 maart 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 24 september 2019 van het genoemde bestemmingsplan.

Prinses Beatrixlaan en omgeving

Prinses Beatrixlaan

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan oplossingen en maatregelen.

Herinrichting openbare ruimte Bogaard stadscentrum

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan ‘In de Bogaard’ en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van ‘In de Bogaard’ weer een levendig stadscentrum te maken.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

De Generaal

Voormalig Belastingkantoor

Voor het gebouw aan de Steenvoordelaan 370, het voormalige kantoor van de Belastingdienst, is een bouwplan ontwikkeld voor transformatie naar woningen, horeca (categorie 1) en commerciële ruimte. De ontwikkelaar noemt het project “De Generaal”.

De Terp

Impressie binnentuin De Terp

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied Bogaard stadscentrum een kwaliteitsimpuls.

Harbour Park (Indola Fabriek)

Een levendige ontmoetingsplek aan de kop van de korte haven, met circa 300 woningen, 4.000 m2 aan bedrijfsruimten, 2.000 m2 voor horeca en fitness, een parkeergarage en een park. Dat is wat vastgoedontwikkelaar Ridge samen met haar partner Dev_real estate wil realiseren op het terrein van de oude Indola fabriek aan de Nijverheidsstraat. De gemeente Rijswijk sloot hiervoor op 5 maart 2021 met de ontwikkelcombinatie een intentieovereenkomst.

Sterpassage

Eén van de grote deelontwikkelingen binnen het Masterplan In de Bogaard is de herontwikkeling van de Sterpassage. In dit bouwblok, globaal gelegen tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, staan veel winkelunits leeg, met name op de verdieping. De eigenaar van de Sterpassage, 3W real estate, werkt in vervolg op het Masterplan een bouwplan uit waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt en er twee nieuwe blokken terug komen.

Julianastraat

Julianastraat

De Julianastraat heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen en gasleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dat maakt een nieuwe inrichting mogelijk. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.