Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Sir Winston Churchilllaan (Romeinse Route)

Sir Winston Churchilllaan

De fietspaden langs de Sir Winston Churchilllaan krijgen een andere inrichting en uiterlijk waardoor ze aantrekkelijker worden voor fietsers. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer mensen de fiets pakken en de auto wat vaker laten staan.

Idenburglaan

Idenburglaan impressie

Vidomes heeft het plan om 42 eengezinswoningen te bouwen aan de Idenburglaan in de wijk Te Werve. De 42 nieuwe woningen worden sociale huurwoningen.

Groene Assenkruis

Assenkruis

Er wordt volop geïnvesteerd in de Plaspoelpolder. Deze zomer is het nieuwe gebouw van het Europese Octrooibureau opgeleverd, is het laatste blok van Harbour Village gerealiseerd en hebben diverse nieuwe ondernemers hun weg gevonden naar het gebied. De gemeente wil naast de investering in de openbare ruimte van de Treubstraat en entree Diepenhorstlaan, nu ook investeren in de openbare ruimte van het assenkruis.

Asielzoekerscentrum Rijswijk

Logo Coa

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt overal in het land naar mogelijke opvanglocaties voor het snel groeiende aantal asielzoekers. Zo ook in Rijswijk.

Van Hardenbroeklaan

Van Hardenboeklaan

De gemeente wil in de Van Hardenbroeklaan de rioolaansluitingen vervangen, een hemelwaterriool aanleggen en de straat opnieuw inrichten.

Karel Doormanlaan

Karel Doormanlaan

De Karel Doormanlaan heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Dit is alleen mogelijk met een nieuwe inrichting. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Parapluherziening parkeernormering

Plaatsen parkeerborden en automaten

De gemeente Rijswijk heeft het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering Rijswijk” opgesteld. De aanleiding voor deze parapluherziening is de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014.

Braillelaan 10

Braillelaan 10

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van nieuwbouw aan de Braillelaan 10, inclusief een loopbrug. Aangezien het plan strijdig is met het geldende bestemmingsplan dient er een uitgebreide Wabo-procedure te worden gevolgd.

Delftweg

Delftweg

De gemeente is momenteel de Delftweg opnieuw aan het inrichten tot fietsstraat. De werkzaamheden zijn in volle gang en als gevolg daarvan moet al het doorgaande verkeer omrijden.

Smart City Living Lab

Smart City Logo

Bamboe verkeersborden, een drone die zwerfafval opspoort en sensoren die luchtkwaliteit meten. Dat zijn slechts drie voorbeelden van vernieuwingen waarvoor Rijswijk ruimte biedt in de wijk Vrijenban. De gemeente werkt graag mee met bedrijven die oplossingen zoeken voor problemen van deze tijd en daarmee de leefbaarheid van steden willen vergroten. Om dit mogelijk te maken, is Rijswijk aangesloten bij het Nationale programma Smart City Living Lab.