Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Herinrichting Rembrandtkade fase 2

De Rembrandtkade tussen de Lindelaan en S.W. Churchilllaan heeft grootschalig onderhoud nodig. Dit onderhoud gaan we zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding) uitvoeren. Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straat opnieuw in te richten.

Prinses Beatrixlaan en omgeving

Prinses Beatrixlaan

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Den Haag aan oplossingen en maatregelen.

Sijthoff

Sijthoff gebouw

De Sijthoff locatie bevindt zich aan de meest zuidelijke zijde van het plangebied Havenkwartier, aan de A4. In de schetsplannen van vastgoedontwikkelaar Statenprojekt Development zijn 672 koopwoningen en 1.850m2 aan commerciële ruimten opgenomen. Door parkeren grotendeels ondergronds op te lossen, zal er straks voldoende ruimte zijn voor groen, water, binnentuinen en prettige verblijfsplekken. Het iconische Sijthoff gebouw dat wordt herontwikkeld tot hotel en conferentiecentrum, maakt het plaatje compleet.

Hofstede

Logo Hofstede

Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de gemeente een plan voor Hofstede (voormalige sauna-en bowlingcomplex en tennispark) ontwikkeld.

Eikelenburg 4 woningen fase 9

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fase (fase 9) van de nieuwbouwwijk Ekelenburg. Er is inmiddels 10 jaar voorbij gegaan sinds het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan van 2011. In de oorspronkelijke opzet waren in deze fase 85 (overwegen)huurappartementen gepland. De ontwikkelaar AM en de gemeente hebben in overleg besloten een andere invulling te geven aan deze fase. Het nieuwe plan voorziet in 36 grondgebonden woningen. Het nieuwe stedenbouwkundig plan heeft een uitstraling die naar mening van de ontwikkelaar en de gemeente beter past in de wijk

Bogaard stadscentrum

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

Impressie The Beatrix

In de komende jaren zal worden gewerkt aan het realiseren van 188 huur appartementen in de vrije sector middenhuur. Het pand zelf zal nagenoeg hetzelfde blijven, er wordt wel een laag aan toegevoegd. Er wordt bij dit plan ingezet op deelmobiliteit, zoals bijvoorbeeld het delen van auto’s, scooters en elektrische deelfietsen die bij het gebouw beschikbaar zullen zijn. Mede daarom zijn deze appartementen onder andere interessant voor jonge professionals, die net zijn afgestudeerd en werken in de stad.

Havenkwartier

Artist impression toekomstperspectief Havenkwartier

Een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Die toekomstbestendig is. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Door 2.500 woningen te bouwen en de omgeving te verrijken met groen, natuur, recreatie en horeca wordt Het Havenkwartier een uniek stadsdeel waar iedere Rijswijker graag komt.

Kessler Park en omgeving

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kessler Park in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het station ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.