Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Delftweg

Delftweg

De gemeente gaat de Delftweg opnieuw inrichten als fietsstraat. Hiervoor is samen met de provincie Zuid-Holland, HTM en het Hoogheemraadschap van Delfland gewerkt een nieuw, integraal ontwerp gemaakt. Hierin zijn zoveel opmerkingen en wensen verwerkt die omwonenden tijdens een bijeenkomst aan het begin van 2017 hebben gemaakt.

Generaal Spoorlaan

Generaal Spoorlaan

De Generaal Spoorlaan heeft onderhoud nodig tussen de Huis te Landelaan en de Burgemeester Elsenlaan. Zowel boven de grond (asfalt, bomen, groen) als onder de grond (riolering, kabels en leidingen). Dit onderhoud is de aanleiding voor het project “Samen voor een mooie Generaal Spoorlaan”.

Sir Winston Churchilllaan (Romeinse Route)

Sir Winston Churchilllaan

We willen waar mogelijk is fietspaden verbeteren om mensen te verleiden vaker de fiets te pakken. In Rijswijk zijn vier fietsroutes die we met voorrang aanpakken. Een daarvan is de Sir Winston Churchilllaan: die gaan we over de hele lengte aantrekkelijker en comfortabeler maken voor fietsers.

Herinrichting Frans Halskade

Bordje Frans Halskade

De gemeente gaat samen met de  bewoners een plan maken voor de herinrichting van een gedeelte van de Frans Halskade. Het betreft het deel tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Jozef Israelslaan.

Smart City Living Lab

Smart City Logo

Bamboe verkeersborden, een drone die zwerfafval opspoort en sensoren die luchtkwaliteit meten. Dat zijn slechts drie voorbeelden van vernieuwingen waarvoor Rijswijk ruimte biedt in de wijk Vrijenban.  De gemeente werkt graag mee met bedrijven die oplossingen zoeken voor problemen van deze tijd en daarmee de leefbaarheid van steden willen vergroten. Om dit mogelijk te maken, is Rijswijk aangesloten bij het Nationale programma Smart City Living Lab.

Van Hardenbroeklaan

De gemeente wil in de Van Hardenbroeklaan de rioolaansluitingen vervangen, een hemelwaterriool aanleggen en de straat opnieuw inrichten.

Wilhelminapark

Landschapsplan Wilhelminapark

Het Wilhelminapark wordt een echt stadspark met verbeterd groen, meer ruimte om te sporten en spelen en goede verbindingen met de wijken eromheen. De herinrichting onderstreept het imago van Rijswijk als groene en veelzijdige buitenplaats waar het goed stedelijk wonen is.

Huis van de Stad

Oude stadhuis

Het college is een traject gestart om de haalbaarheid van een Huis van de stad te realiseren op de locatie van het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan.

Karel Doormanlaan

Karel Doormanlaan

De Karel Doormanlaan heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Dit is alleen mogelijk met een nieuwe inrichting. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.