Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Uitbreiding restaurant, hotel en spa Savarin (Laan van Hoornwijck 27)

Sinds 1994 bevindt restaurant Savarin zich aan de Laan van Hoornwijck 27 in Huize Zuidhoorn. In 2011 zijn een vijfsterren hotel en een spa toegevoegd aan het restaurant. Momenteel heeft het hotel 33 kamers en diverse vergaderfaciliteiten. De eigenaar van Savarin heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van het complex door het toevoegen van hotelkamers en het vergroten van het restaurant en de spa. Het huidige complex zal worden uitgebreid met 3 kleinere, vrijstaande gebouwen en 1 groter en hoger gebouw.

Kesslerpark en omgeving

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kesslerpark in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het station ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Herstructurering Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Op dinsdag 2 februari 2021 is de gemeenteraad van Rijswijk akkoord gegaan met de investering in de herinrichting van het sportcomplex.

UrbanParks en De Havenmeester

Concept Urban Parks

Aan zowel de Burgemeester Elsenlaan 325 als nummer 329 in het Havenkwartier zijn plannen in ontwikkeling voor het ombouwen van kantoorpanden tot woningen, bedrijfs- en commerciële ruimten. Let op: foto’s zijn slechts impressies.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Steenlaan

De Steenlaan is aan grootschalig onderhoud toe. Daarnaast maken de aanwezige fietspaden onderdeel uit van een fietssterroute die wij willen gaan verbeteren. Het grootschalig onderhoud wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de buitenruimte weer op het gewenste niveau te krijgen. Zowel boven de grond (bestrating, groen/bomen, parkeren, verlichting) als onder de grond (kabels & leidingen). Deze werkzaamheden gaan wij gecombineerd uitvoeren waardoor de mogelijkheid ontstaat om de straat opnieuw in te richten.

Het ING-blok

Het zogenaamde ING-blok, logischerwijs een ontwikkeling ter hoogte van de huidige ING in Bogaard stadscentrum, zit ongeveer in dezelfde fase als het Beatrix-blok. Bij deze herontwikkeling werkt eigenaar Van Ettekoven aan een woonzorgconcept. De woningen zullen daarbij specifiek worden ontworpen voor senioren met een zorgbehoefte. Ook zullen er in dit ING-blok gemeenschappelijke ruimtes worden gerealiseerd.

Landgoederenzone

Midden in Rijswijk ligt de Landgoederenzone. Een bijzonder gebied met ruim 200 hectare aan historische parken en gebouwen, archeologische vindplaatsen en natuur. Het gebied is van grote waarde voor onze stad en er is geld beschikbaar gesteld om de natuur, beleving en toegankelijkheid in de Landgoederenzone nog mooier te maken. Het lukt niet om alles in een keer aan te pakken. De Landgoederenzone wordt in stappen verbeterd. We starten als eerste met het deel wat het dichtst tegen Oud Rijswijk aan ligt, tot aan de Huis te Lande Laan.

Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.