The Orchard (Sterpassage)

Eén van de grote deelontwikkelingen binnen het Masterplan In de Bogaard is de herontwikkeling van de Sterpassage.

In dit bouwblok, globaal gelegen tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, staan veel winkelunits leeg, met name op de verdieping. De eigenaar van de Sterpassage, 3W real estate, werkt in vervolg op het Masterplan een bouwplan uit waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt en er twee nieuwe blokken terugkomen. Tussen deze bouwblokken ontstaat een nieuw plein, het ‘Steenvoordeplein’; een plek voor ontmoeting, terrasjes en - samen met de nieuwe Leefstraat - een doorgaande route dwars door de Bogaard.

De bouwblokken, genaamd The Orchard I en The Orchard II, kennen verschillende hoogtes (tot maximaal ca. 70 meter) en bestaan uit een plint met winkels, horeca en andere voorzieningen, met daarboven in totaal circa 450 woningen en een (volledig ingebouwde) nieuwe parkeergarage.

Informatiebijeenkomst september 2021

Op maandag 6 september werd een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatieavond heeft de gemeente de relatie tussen De Sterpassage en het Masterplan toegelicht en de opzet en procedure van het ontwerpbestemmingsplan. De ontwikkelaar en de architecten vertelden meer over het ontwerp voor De Sterpassage en de planning en het woonprogramma. Tijdens de informatieavond was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanwege het coronavirus gebeurde dit volledig online. Indien u 6 september verhinderd was om de informatieavond bij te wonen, dan zijn het verslag en de presentaties terug te lezen op deze projectpagina.

Procedure bestemmingsplan

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 21 december 2021 het bestemmingsplan “Sterpassage” ongewijzigd vastgesteld. Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan “Sterpassage” liggen met ingang van vrijdag 31 december 2021 tot en met donderdag 10 februari 2022 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpSterpassage-VA01.

Een belanghebbende en degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Planning

Naast de procedure van het bestemmingsplan is de ontwikkelaar aan de slag met het uitwerken van het plan naar een definitief ontwerp. Vervolgens vraagt de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Naar verwachting zal de Sterpassage sluiten begin 2022, volgt de sloop halverwege 2022 en is de oplevering van beide bouwblokken gepland in 2025. De omgeving zal worden geïnformeerd zodra er meer bekend is over de sloop- en werkzaamheden. Uiteraard zal ook dit project worden opgenomen in de Bogaard Bouwapp.

Impressie van de daktuin van het Zwarte Hond Blok

Impressie van beide gebouwen met zicht op de Steenvoordelaan

De ligging van beide gebouwen met zicht op het nieuwe Steenvoordeplein

Impressie van de toegang naar de nieuwe Leefstraat vanuit het Wethouder Hillenaarplantsoen