Te Werve: rioleringswerkzaamheden

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud, kwetsbaar en hebben groot onderhoud nodig. De komende tijd gaan we een groot deel van de riolering in Te Werve renoveren.

Moderne technieken

Voor de renovatie van het riool gebruiken we moderne technieken, waardoor we de straat niet over de hele lengte hoeven op te breken. We brengen een soort ‘kous’ in het riool aan. Dit is een binnenmantel van vier millimeter dikte, maar die zo sterk is als een betonnen rioolbuis. Deze methode heet “relinen”. Het is duurzaam en u heeft minder overlast.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat wij de “kous” kunnen aanbrengen, moeten we voorbereidend werk uitvoeren. Zo moeten we eerst alle obstakels aan de binnenkant van het riool verwijderen. Dit zal een paar dagen voor het relinen plaats gaan vinden. U zult hier geen overlast van ondervinden.

Planning

De werkzaamheden worden alleen op werkdagen uitgevoerd en in verschillende fasen

Op de bijgevoegde tekening geeft de aannemer per dag aan waar de werkzaamheden zijn gepland.

Te verwachten overlast

Op straat:

Op de dag dat het riool in uw straat wordt gerenoveerd merkt u dat de aannemer een paar parkeervakken nodig heeft voor een kraan en een grote bedrijfsauto. Tussen 7:00 en 18:00 uur zijn deze parkeervakken gereserveerd voor de aannemer. Na 18:00 uur worden ze weer vrijgegeven. De volgende dag staat de aannemer op een andere locatie en gebruikt dan weer andere parkeervakken. 

U herkent de vooraf gereserveerde parkeervakken door een parkeerverbod aangeduid met een bepaald tijdvak. Op enkele locaties zult u mogelijk tijdelijk een korte omleiding moeten volgen. Ook dat zal maar voor hoogstens een paar dagen nodig zijn.

In huis:

Op het moment dat het riool in uw straat gerenoveerd wordt, laat de aannemer dat u door middel van een rode deurhanger weten. Vanaf dat moment mag u beperkt afvalwater lozen. Het doorspoelen van het toilet mag natuurlijk wel, maar bijvoorbeeld uitgebreid douchen kunt u beter uitstellen tot de aannemer de groene deurhanger heeft opgehangen. Dat betekent dat u gewoon weer mag lozen op het riool.

Informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de aannemer: www.gbminuwbuurt.eu

Contact

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden soms overlast zullen geven, wij vragen u daarvoor begrip op te brengen. Wij doen ons best om de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor u uit te voeren. In het geval dat er tijdens de werkzaamheden toch problemen of vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Ruud Nieuwpoort  088 – 88 54 200 / 06-53974920 of via email ruudnieuwpoort@gmb.eu

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl